15 september 2012

DISCUSSIEAVOND ODFJELL GROOT SUCCES

 

Pensioen-Pieter bezocht Hoek van Holland

 

 

 

Het rommelt nog rond de veiligheid in de chemische industrie en opslag. Reden voor het CDA maandag 10 september jl. in de Torpedoloods een avond te houden waar Pieter Omtzigt, CDA-Tweede Kamerlid, de discussie voor een veertigtal bezoekers inleidde met zijn bemoeienissen in de kwestie Oldfjell-DCMR.

Vanaf de eerste redelijk te verifiëren signalen over onveilige situaties heeft Omtzigt het voortouw genomen en telkens door middel van vragen aan de staatsecretaris, informatie over de situatie boven tafel gehaald. In samenspel met journalisten zoals Leo Roubos en Jan Borne en zegslieden uit de regio heeft hij dat tot vijfmaal toe verder moeten opspelen om openheid af te dwingen. In heldere bewoordingen hekelde hij het feit dat de onveilige situaties zo lang hebben bestaan, dat het onderzoek van het openbaar ministerie naar mogelijk strafrechtelijke vervolging van het management van Odfjell nog niet tot instellen van vervolging heeft geleid, en dat het onderzoek naar de rol van het toezicht van DCMR te lang op zich laat wachten. Hij vindt ook dat de veiligheidssituatie aan de gemeenteraden in de regio te rooskleurig is voorgesteld. Sterker, hij denkt dat zich een ramp voor had kunnen doen die door de locatie een veel grotere schaal had gekend dan die bij Chemiepack te Moerdijk.

Uiteindelijk zijn met al het roeren in deze zaak door hemzelf, de journalisten en de lokale raadsleden ook de autoriteiten tot actie overgegaan en is de druk zo hoog opgevoerd dat de eigenaar van Oldfjell geen andere ruimte meer zag dan zelf tot stilleggen over te gaan.

Omtzigts constatering is dat aansturing van veiligheidsdiensten, in deze regio van DCMR, structurele tekorten vertoont en dat dat een gevaar voor werknemers en omwonenden oplevert. Hij kondigt aan dat hij zelf niet gaat stilzitten totdat dit verbeterd is.

In de discussie, geleid door Nelleke Weltevrede, het bij de kwestie betrokken CDA-raadslid in Rotterdam, gaven vertegenwoordigers vervolgens uitleg erover hoe de fracties in provinciale staten, in de gemeenteraden in de regio en Havenbedrijf Rotterdam met de kwestie omgaan, aangevuld door inbreng van andere politieke partijen, omwonenden-organisaties en bewoners zelf. Helder hieruit dat de inspecties intensiever moeten, dat daar budget voor beschikbaar moet komen en dat zeker gesteld moet worden dat deskundigheid en alert optreden gewaarborgd zijn.

Omtzigt kreeg bij de deelnemende CDA-afdelingen de handen op elkaar voor zijn voorstel gezamenlijk de afnemers van Oldfjell, zoals Shell en DSM, erop aan te spreken of zij nu vinden dat Odfjell veilig genoeg is om met hen te werken.

Tot slot was er nog belangstelling van een aantal bewoners voor het onderwerp pensioenen. Omtzigt werd niet zo lang geleden unaniem door de Tweede Kamer benoemd tot Nederlands Pensioenrapporteur, waarbij hij op Europees niveau de belangen van de Nederlandse pensioenspaarders behartigt en opkomt voor het nationale pensioenstelsel.

Na de discussieavond werden drie verheugende zaken bekend:

Shell heeft zelf zijn contract met Oldfjell verbroken vanwege uitblijven van verbeterde veiligheid.

Omtrent de ontgassingen van zeeschepen op de Waterweg, waar met name de CDA-fractie Maassluis bij ieder gemeten piekuitstoot weer werk van gemaakt heeft, worden strengere maatregelen ingevoerd.

Pieter Omtzigt keert terug in de Tweede Kamer om zijn werk af te maken. Hij wist daarvoor bijna twee keer zoveel stemmen te verzamelen dan nodig zijn om met voorkeurstemmen gekozen te zijn.

De discussieavond was geïnitieerd door de CDA-afdelingen Maassluis, Midden-Delftland, Schiedam, Vlaardingen, Westland, en CDA-Rotterdam in het bijzonder met de deelgemeentes Hoek van Holland en Hoogvliet.

Jacco van Dam (Fractievoorzitter CDA Hoek van Holland)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.