14 oktober 2011

PvdA FRACTIE TOONT WEINIG ZELFREFLECTIE IN DEBAT GET HOEKT

Onderstaande verklaring heeft Jacco van Dam (fractievoorzitter) voorgelezen in de Hoekse Raet van donderdag 13 oktober j.l.. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VERKLARING:

Beste Collega’s Leden DB en aanwezigen

De CDA fractie ziet het rekenkamer rapport van Get Hoekt als een bevestiging op al onze vele vragen over Get Hoekt die we voor het vertrek van Paddy Roomer in september 2010 gesteld hebben. Onze vragen werden onjuist of geheel niet beantwoord. Dit blijkt ook uit het rekenkamer rapport. Ook in COR vergaderingen en deelraadsvergaderingen werden onze CDA vragen niet beantwoord of werden door de toenmalige /PvdA/ VVD fracties niet serieus genomen.

Vaak werden onze kritische CDA deelraadsleden (o.a. Wil Portengen en Anton Visser) zeer onbehoorlijk en zonder respect behandeld als zij deze kritische vragen stelden over Get Hoekt. Niemand van de 2 overige partijen in de  toenmalige deelraad of dagelijks bestuur greep in en corrigeerde de  toenmalige PvdA portefeuillehouder en het door het DB ondersteunde beleid. Hij kreeg alle ruimte.

De rol van de toenmalige VVD fractie en met name de rol van het toenmalig deelraadslid van de VVD is zeer betreurenswaardig te noemen en is een voorbeeld van hoe het nu juist niet moet in de politiek.

Wat wij ons als CDA fractie (en ik ook persoonlijk) achteraf ons zelf kwalijk kunnen nemen, is dat wij nooit een motie van wantrouwen tegen de toenmalige PvdA portefeuillehouder  hebben ingediend. Deze hadden we vaak wel bij ons maar deze werd door ons uiteindelijk niet ingediend. Achteraf hadden we dit zeker wel moeten doen, wetende dat deze het niet gehaald zou hebben maar het signaal had zeker  afgegeven moeten worden.

In de pers geeft de heer van Anraad van de PvdA aan dat Wim de Groot en Hestia Reukema moeten opstappen omdat zij mede verantwoordelijk waren. Het CDA is het natuurlijk met de heer Van Anraad eens dat Hestia en Wim mede verantwoordelijk waren en het CDA neemt het hun dat ook zeker kwalijk. Echter een jaar geleden hebben zij zelf ook bewust afstand genomen van het handelen en de  bestuursstijl van de toenmalige PvdA portefeuillehouder. Zij hebben toen een nieuwe weg ingeslagen waarna zaken in- maar ook extern sterk zijn verbeterd.

De weg naar deze nieuwe bestuursstijl heeft het huidige DB in de verklaring van 22 september j.l. nogmaals aangegeven en bevestigd. Het zou goed zijn als beide personen dat ook persoonlijk nog eens zouden willen verwoorden.

Het CDA heeft voor vanavond een voorwerp voor de toenmalige PvdA fractie meegenomen in de vorm van een spiegel.

U geeft in de pers aan dat de heer De Groot en mevrouw Reukema in de ogen van de PvdA moeten vertrekken. Welke rol ziet u dan nog weggelegd voor u beiden?  Als u in de spiegel kijkt kunt u niet anders dan tot de conclusie komen dat u als deelraadsleden  uw toenmalige PvdA portefeuillehouder niet hebben bijgestuurd in zijn gedrag en manier van besturen maar volledig bent blijven ondersteunen.

Vele signalen bereikten u rondom Get Hoekt maar toen de VVD vorig jaar duidelijk afstand nam van de toenmalige PvdA portefeuillehouder en zijn handelen, bleef u blind geloven in de  manier van handelen van hem in o.a. dossier Get Hoekt.

Komt u vanavond dan tot de conclusie dat uzelf ook op zou moeten stappen ?

Voor de CDA fractie is het rapport duidelijk en moeten ook alle aanbevelingen door het dagelijks bestuur worden overgenomen. Dit is inmiddels in gang gezet.

De CDA fractie heeft er dan ook alle vertrouwen in dat het huidige dagelijks bestuur de komende tijd zaken conform wet- en regelgeving goed zal oppakken en zal daarom een motie van wantrouwen niet steunen, mocht deze vanavond worden ingediend.

Tot zover.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De motie van wantrouwen en het verzoek voor integriteitsonderzoek werden beide verworpen. Het was jammer dat de PvdA de aandacht probeerde af te leiden van het echte probleem hoe dit allemaal was ontstaan namelijk hun voormalig portefeuillehouder Paddy Roomer. Ze probeerde iedereen de schuld te geven ipv zelf eens in de spiegel te kijken die ik ook symbolisch had meegenomen. Wat betreft de CDA fractie zetten we streep onder dit rapport en gaan we verder met deze coalitie om zoveel mogelijk te realiseren voor de inwoners van ons mooie dorp Hoek van Holland.

Jacco van Dam (fractievoorzitter)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.