08 september 2011

REACTIE OP GET HOEKT RAPPORT

REACTIE CDA HOEK VAN HOLLAND OP HET GET HOEKT RAPPORT VAN DE REKENKAMER

De CDA fractie ziet het Get Hoekt rapport als een bevestiging dat de vragen die het CDA heeft gesteld over de Stichting Get Hoekt relevant waren en de vinger op de zere plek legden.

In de afgelopen 4 jaar hebben we getracht om openheid te krijgen over de Stichting Get Hoekt. Zoals uit het rapport ook naar voren komt werden de vragen van het CDA niet of onjuist/onvolledig beantwoord. De toenmalige PvdA portefeuillehouder, de heer Paddy Roomer, heeft niet willen meewerken aan openheid rondom de Stichting Get Hoekt en verstrekte ons niet de informatie waar wij als deelraad recht op hadden en van op de hoogte hadden moeten worden gesteld (o.a. financiële gegevens werden ons geruime tijd onthouden).

Ook de dagelijks bestuursleden van de VVD, hebben de heer Roomer niet voldoende gecorrigeerd en teruggefloten. Meerdere malen probeerde de CDA fractie, en met name voormalig CDA deelraadslid Wil Portengen, duidelijkheid te krijgen rondom Get Hoekt maar kreeg hier helaas niet de noodzakelijke meerderheid voor binnen de toenmalige deelraad. Vaak werd de CDA fractie in hun vragen inzake Get Hoekt niet serieus genomen door de portefeuillehouder Paddy Roomer en de voormalige coalitie (PvdA, VVD).

De CDA fractie vindt dat de Rekenkamer in haar rapport ernstige tekortkomingen m.b.t. het gehele dagelijks bestuur van destijds constateert. De CDA fractie heeft vele malen noodsignalen afgegeven dat zaken rondom Get Hoekt niet klopten.

Op 22 september 2011 zal het rapport van de Rekenkamer worden besproken in de Hoekse Raet. De aanbevelingen van de rekenkamer dienen wat betreft de CDA fractie volledig te worden overgenomen door het huidige dagelijks bestuur zoals ook in hun reactie al is verwoord. Vele verbeteringen zijn ons inziens na het vertrek van de heer Roomer door de huidige coalitie (VVD, CDA en HZ) inmiddels ingezet. 

De CDA fractie zal n.a.v. het debat en de reactie van het dagelijks bestuur na 22 september 2011 beslissen hoe wij verder zullen omgaan met de resultaten van dit rapport.

Jacco van Dam

Fractievoorzitter CDA Hoek van Holland

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.