24 november 2011

VOORZIENINGEN/WINKELUNITS ZEEKANT

SCHRIFTELIJKE VRAGEN AAN HET DAGELIJKS BESTUUR                                                            

                                                                                             

(Artikel 46 Reglement van Orde)

 

(decos)nummer*

 

 

(*In te vullen door de raadsgriffier)

 

Datum:

 

Hoek van Hollland, 24 november 2011

 

 

Aan de voorzitter van de raad.

Steller vragen:

 

Jacco van Dam

Vraag/vragen

gericht aan:

 

Het dagelijks bestuur

Onderwerp:

 

Bouw van winkelunits aan de Zeekant en de openbare voorzieningen

 

 

- Wat is de reden dat de bouw van de winkelunits en openbare voorzieningen aan de Zeekant al geruime tijd stil ligt ?

 

- Kunt u aangeven wanneer de werkzaamheden worden hervat ?

 

- Kunt u aangeven wanneer de werkzaamheden gereed moeten zijn en of dit ruim voor het begin van het strandseizoen 2012 is ?

 

 

 

 

Indien nodig               

Toelichting:

 

 

De CDA fractie maakt zich zorgen over de werkzaamheden aan de winkelunits en de nieuwe openbare voorzieningen aan de Zeekant. Al enkele weken liggen de werkzaamheden stil en straks begint de vorstperiode. Met name voor bijvoorbeeld de EHBO vereniging is van het belang dat de openbare voorziening ruim voor het strandseizoen gereed is zodat zij gelegenheid hebben om deze goed in te richten met faciliteiten.

 

Ondertekening en naam:

 

Namens de CDA fractie

Jacco van Dam

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.