26 januari 2021

ondersteuning door Buurtgezinnen

Wethouder Joanne Blaak heeft goed nieuws : We gaan starten met Buurtgezinnen. In de Hoeksche Waard gaan gezinnen andere gezinnen helpen onder coördinatie van Buurtgezinnen. Erg blij mee dat dit juist in Coronatijd toch gelukt is.

 

De raad heeft de wethouder Jeugdhulp gevraagd om mogelijkheden te verkennen van inzet van laagdrempelige vrijwillige ondersteuning van vraaggezinnen door ervaren steungezinnen in de Hoeksche Waard. Samen met de jeugdpartners in de Hoeksche Waard hebben wij dergelijke initiatieven onderzocht. Het heeft geresulteerd in een samenwerking met Buurtgezinnen. 

 

De samenwerking is aangegaan voor de periode van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023. De eerste stap die genomen wordt, is het werven van een lokale coördinator, die het aanspreekpunt wordt voor de vraag- en steungezinnen en professionals in het werkveld.

 

Het werken met steungezinnen voor vraaggezinnen past in het programmaplan Inclusieve Samenleving – Thema “Opvoeden en opgroeien doen we samen – It takes a village to raise a child”. Dit thema heeft als doel het netwerk rondom ouders en kinderen te versterken, zodat hulp en ondersteuning waar mogelijk binnen het eigen (informele) netwerk opgelost kan worden.

 

zie voor meer informatie www.buurtgezinnen.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.