bestuur CDA Hoeksche Waard

Wij stellen u voor: het nieuwe bestuur CDA Hoeksche Waard

 

Na de gemeentelijke herindeling, de succesvolle verkiezingen en de verbindende rol in de gemeenteraad heeft het CDA Hoeksche Waard nu ook een vernieuwd bestuur.

Het bestuur wil bereiken dat het CDA Hoeksche Waard een herkenbare, bloeiende vereniging blijft, die bouwt op het christelijke gedachtegoed, die goede relaties heeft met maatschappelijke groeperingen in de Hoeksche Waard, het bedrijfsleven en natuurlijk met onze inwoners.

CDA leden moeten op de hoogte blijven van wat er speelt.  Daar gaat het bestuur aan bijdragen. Via de CDA fractie in de gemeenteraad, en wethouders, beïnvloeden we  ook de gemeente met nieuwe praktische  ideeën. Onze laagdrempelige benadering zal er toe bijdragen dat niet-CDA leden sympathiseren met ons gedachtegoed.

 

Het nieuwe bestuur bestaat uit:

Arjan van Dijk - Voorzitter

Nico den Boer - Plaatsvervangend voorzitter, vertrouwenspersoon

Pieter van der Meer - Plaatsvervangend voorzitter, vertrouwenspersoon

Jaap Quartel  - Penningmeester

Tejo Vink - Secretariaat

Joke Knoot - Secretariaat, communicatie

Anne Geert van Driel - Secretariaat, permanente campagne

Piet Lammeree  - Secretariaat, ledencontact / werving, permanent campagne

Herman van Mechelen  - Adviseur

 

Meer informatie in de vernieuwde ledenbulletins dat naar alle CDA leden in Hoeksche Waard zal worden toegezonden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.