25 januari 2018

Bestemmingsplan Leimuiden west


Het was maandagavond niet voor het eerst dat Leimuiden west op de agenda stond. In de afgelopen jaren is er al veel over het plan gesproken. In heel veel verschillende samenstellingen.  De kern van het plan is nog steeds hetzelfde: toekomstbestendig maken van 2 sportaccommodaties, woningbouw (ook in het sociale segment) en sanering van de voormalige vuilstort.

Wij hebben met mensen gesproken die het koppelen van meerdere doelstellingen als negatief beschouwen. De CDA fractie is van mening dat deze manier van belangen samenbrengen juist de beste (en misschien wel de enige) manier is om nu en in de toekomst dit soort grootschalige vernieuwingen door te kunnen voeren. Dat betekent niet vanzelfsprekend dat wij enthousiast zijn over bebouwing op de dijk. Echter, in de beantwoording van het college is het ons duidelijk geworden dat het gehele plan, dus zonder bebouwing op de dijk, onhaalbaar is. Dat hierdoor de noodzakelijke aanpassingen voor de voetbal- en tennisvereniging geen doorgang kunnen vinden is het ons niet waard. Dit betekent dat wij op dit punt geen verdere actie zullen ondernemen.

Op dit plan zijn relatief veel zienswijzen ingediend en eerder hebben wij het college in een amendement opgeroepen om deze inhoudelijk te beantwoorden en weg te blijven van wollig taalgebruik of ambtelijk jargon. Wij stellen vast dat dat ten dele is gelukt.

Het CDA heeft eerder aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid van het plangebied. Onze gemeente heeft veel water te bieden, maar slechts een beperkt deel is openbaar toegankelijk vanaf de weg. In de laatste ontwerpen wordt aan deze wens tegemoet gekomen en is de ringvaart (in tegenstelling tot de andere Meerewijcken) vanaf de weg bereikbaar. Wij vragen nog wel een onderzoek naar een fiets-/voetpad van de Esdoornlaan/Beukenlaan, onderlangs de dijk, naar het plangebied. Deze dijk is nu geen onderdeel van het plan, maar is wel in eigendom bij de ontwikkelaar van het plan, dus dat moet mogelijk zijn.

Leimuiden kent maar één ontsluiting met de provinciale weg en met deze ruim 100 extra woningen aan de andere kant van het dorp is een goede verkeersafhandeling door het dorp van groot belang. Het VerkeersCirculatie Plan (VCP) is enkele jaren geleden opgesteld en daarin zijn de extra verkeersbewegingen t.g.v. deze wijk deels meegenomen. In de beantwoording van het college op onze vragen laat zij weten dat er geen problemen zullen ontstaan. Het CDA blijft kritisch, maar dit geeft op dit moment geen aanleiding om het toekomstbestendig maken van de sportverenigingen nog langer uit te stellen.

Samengevat; het CDA staat positief tegenover deze totaaloplossing en mag van ons worden vastgesteld om daarmee na jaren van praten uitgevoerd te gaan worden.

Marcel Doze
Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.