31 mei 2021

CDA Kaag en Braassem stemt tegen de RES 1.0

Voorzitter,

Vorig jaar hadden we het Urgenda-arrest; dat de Staat meer moet doen tegen de uitstoot van broeikasgassen, vorige week de gerechtelijke uitspraak over het halveren van de CO@ uitstoot van koninklijke Shell, waarbij de rechter heeft bepaald dat we ALLEMAAL wat moeten doen aan de CO2.

Dit zijn rechtszaken waarbij de staat (en dus wij) gehouden worden aan afspraken die wij in het verleden gemaakt hebben met elkaar ter bescherming van het milieu waarin wij met zijn allen leven.

Ons land is kwetsbaar, we liggen immers grotendeels onder zeeniveau, de potentiële gevolgen van klimaatverandering zullen wij direct mee geconfronteerd worden (eigenlijk worden we dat al met steeds extremer weer). Wij hopen en denken dat we de financiële middelen, kennis en kunde hebben om deze gevolgen het hoofd te bieden; Grote delen van de wereldbevolking kan dat niet.

Vanuit het oogpunt van goed rentmeesterschap dienen we zuinig te zijn op onze aarde/planeet, een planeet die wij willen doorgeven aan ons nageslacht.

Vanavond ligt voor de RES 1.0.

Een gelikt document, 80 pagina’s waar hoogstwaarschijnlijk veel tijd aan besteed is, door veel mensen, maar waar wat ons betreft niet zoveel in staat, sterker nog, er staat vrij weinig in.

Er ontbreken concrete gegevens over de manier waarop onze opgave gerealiseerd kan gaan worden, hoeveel iedere gemeente zal moeten gaan opwekken, de verdeling van opbrengsten tussen degenen die molens willen gaan plaatsen en de omwonenden, wat de criteria zijn voor het plaatsen van windmolens, sterker nog, er wordt gerekend met windmolens van 3,6 Gwh, molens die niet eens meer geleverd kunnen worden.

Maar wat ons betreft het allerbelangrijkste: er zijn zoekgebieden op de kaart gezet voor windmolens, die als je er sec naar kijkt totaal ongeschikt zijn voor het plaatsen van windmolens. Het is voor ons volkomen duidelijk dat het feit dat je als inwoner geconfronteerd wordt met een zoekgebied, bijna grenzend aan een dorp of aan je wijk, dat je dan op je achterste benen gaat staan, want als je het zo op het eerste gezicht ziet, zijn die zoekgebieden onmogelijk gezien allerlei andere beperkingen, zoals geluid, afstanden tot infra, toekomstig ingetekende woonwijken.

Zoals je er nu naar kijkt, zou je zeggen de beste optie is om de bestaande zoeklocaties erin te laten staan, omdat deze locaties er in een verder stadium toch uit zullen gaan wegens allerlei beperkingen. Maar: dit lijkt ons geen gerede optie. Zoals wel vaker gezien worden regels en normen later weleens aangepast om iets mogelijk te maken. Wij vinden het echter niet reëel om onze inwoners tot de RES 2.0 in onzekerheid te laten over het eventueel plaatsen van windmolens bij Hoogmade/Leimuiden/Roelofarendsveen.

Wat ons betreft zijn er mogelijkheden om wel windmolens in het Groene Hart te plaatsen, echter niet op de huidige zoekgebieden, wij vinden dus oprecht dat de huidige zoekgebieden uit de RES 1.0 moeten. Om deze reden steunen wij het amendement van PRO aangaande het schrappen van de huidige zoeklocaties, en het eventueel onderzoeken van andere locaties die wel geschikt zijn voor windmolens, echter, daar zal wel een gedegen onderzoek en dito participatie aan vooraf dienen te gaan.

Tevens vinden wij dat er links en rechts best (kleine) locaties zijn waar het leggen van een zonnepaneelveldje mogelijk zou moeten zijn, op bedrijventerreinen, in tuinbouwgebieden, en uiteraard op alle daken binnen onze mooie gemeente. Dit zijn wat ons betreft nu net de geëigende locaties om zonder impact op onze omgeving toch wat te doen aan opwek binnen de gemeente. Graag zouden we zien dat dit opgenomen gaat worden in de RES 2.0 en hebben hiervoor een motie voorbereid welke straks ingediend zal worden.

 

 

 

2e

Gezien het feit dat wij via het door ons gesteunde amendement we het raadsbesluit kunnen amenderen, maar niet de RES 1.0, en wij onze inwoners niet in onzekerheid willen laten over het al dan niet weghalen van de huidige zoeklocaties binnen onze gemeente zullen wij alles afwegende  tegen de RES 1.0 stemmen.

 

Resultaat: Het amendement wat we samen met PRO Kaag en Braassem en SVKB hadden ingediend om de huidige zoeklocaties voor windenergie te schrappen is aangenomen.

De motie waarin wij het college opdroegen om bij het zoeken naar plekken voor windenergie eerst te kijken naar kaders als afstanden tot woningen, wegen, gezondheidseffecten, enzovoort werd aangenomen.

Wij stemden samen met de VVD tegen de RES 1.0, maar om andere reden, de VVD wilde gewoon geen windmolens, wij wilden 100% zeker dat er langs de a4 bij Hoogmade/ Rijpwetering/Leimuiden. uiteindelijk werd het raadsvoorstel wel aangenomen(inclusief ons amendement.

 

Johan Hoogendoorn

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.