31 oktober 2019

CDA komt op voor "onze"ondernemers in stikstofdebat

Afgelopen maandag28/10/19 heeft het CDA Kaag en Braassem een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend ter ondersteuning van de ondernemers die onevenredig zwaar getroffen worden door de stikstofregels die met name de provincie Zuid-Holland meent te moeten opleggen. Deze regels zijn (veel) strenger dan de landelijke regels. De oproep aan de provincie Zuid-Holland was om toch vooral de landelijke regels op te volgen, en niet zelf een strenger beleid voor te staan.Helaas gingen de andere partijen hier niet in mee. Het CDA Kaag en Braassem heeft  momenteel ook een motie ingediend bij het landelijke CDA waarbij er wordt opgeroepen om van bovenaf bij de provincie Zuid-Holland aan te dringen om toch vooral de landelijke regels te volgen.

Bijgaande vindt u het betoog dat onze voorzitter Anja de Rijk uitsprak.

 

Voorzitter,

Het CDA heeft vorige week een motie voorbereid en gedeeld met alle fracties, waarbij onze intentie is dat wij, als raad, vanuit Kaag en Braassem een duidelijke boodschap omtrent de stikstofproblematiek aan ons Provinciebestuur in Den Haag sturen;

“Volg het landelijk beleid voor de stikstofreductie; maak de regels in Zuid Holland niet strenger.

Ga hierna integraal aan de slag en laat alle sectoren een bijdrage leveren. Dit is de oplossing voor de lange termijn.”

Ongeacht de politieke achtergrond van mensen is het overgrote deel van Nederland het eens met de boeren; niet alleen de agrarische sector moet inleveren; alle sectoren moeten een bijdragen leveren aan dit grote en landelijke probleem. De woordvoerders van alle landelijke politieke partijen zijn het eens met de boeren; Provincies, hou je aan het landelijke beleid en zet hier niet strenger op in.

CDA Kaag en Braassem wil graag dit geluid vanuit onze gemeente laten horen, zoals inmiddels diverse gemeenten in Zuid Holland hebben laten horen; Provincie, houdt u aan het landelijke beleid.

Provincie Zuid-Holland blijft ondanks de protesten vasthouden aan de voorgenomen strengere regels voor stikstof. Zij willen de z.g. latente ruimte bij de veehouderijbedrijven afnemen; dit is waarom de boeren zo boos zijn en in protest komen en massaal worden gesteund door zo goed als alle inwoners van Nederland; niet omdat er een landelijk beleid is opgesteld; daar passen zij zich wel (weer) op aan.

Het voorgenomen Provinciaal beleid voelt niet alleen onrechtvaardig; het is onrechtvaardig.

De latente ruimte welke ik zojuist noemde en de Provincie wil ontnemen van de boeren, is de ruimte tussen de natuurvergunning die is verstrekt en de daadwerkelijk gehouden dieren. Een voorbeeld;

Een boer heeft een stal voor 130 koeien. Door het melkquotum had hij 80 koeien (daarmee kon hij zijn melkquotum vol melken). Nu het melkquotum is afgeschaft en de boer genoeg fosfaatrechten heeft kunnen kopen (een recht waar een flink prijskaartje aan hangt en voor de veehouder een flinke investering is) is de boer gegroeid naar 100 koeien in zijn stal. Er is dus nog een recht voor 30 koeien. De boer kan de investering die daarbij hoort nu nog niet opbrengen; maar wil deze ruimte graag behouden.

Vanuit het landelijk beleid hoeft deze ruimte niet ingeleverd te worden! De boer mag van de overheid zijn natuurvergunning voor 130 koeien houden en houdt zo het recht op een goede toekomst.

-          In 2018 telde de Provincie Zuid Holland 1925 veehouderijen en 628 akkerbouwbedrijven. Tel daar de nevenbedrijven bij op en je komt op ruim 2.000 vee gerelateerde bedrijven. De loonbedrijven en vee voerderbedrijven buiten beschouwing gelaten.

Voorzitter,

Zoals Kaag en Braassem een signaal heeft afgegeven naar de Provincie om het landbouwverkeer uit de kern Leimuiden te laten weren, een signaal heeft afgegeven om ………….. zo wil het CDA met deze motie een signaal afgeven aan de Provincie; hanteer het landelijk beleid voor de agrarische sector en ga aan de slag met een integraal plan voor alle sectoren die kunnen bijdragen aan het landelijk omlaag brengen van de stikstofuitstoot.

Wij dienen deze motie in en vertrouwen op de steun van de andere partijen om al onze agrarische ondernemers, de veehouders, de melkveehouders, de akkerbouwers, maar ook de diverse loonwerkers, de veevoerleveranciers en de aannemers in onze gemeente die getroffen worden door de stikstofprobleem, hiermee een hart onder de riem te steken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.