28 november 2017

CDA stelt vragen over de effecten van schiphol.

 

 

 

 

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

 

 

REGISTRATIENUMMER

(in te vullen door griffie)

 

Datum

(in te vullen door griffie)

 

Aan

Aan de voorzitter van de raad

 

Onderwerp

Uitvoering amendement ‘onderzoek cumulatieve impact Schiphol’

(3 juli 2017 / registratienummer 17.19782)

 

Gericht aan

 

Portefeuillehouder Schiphol

Wijze van beantwoording

Het college dient schriftelijke vragen binnen 30 dagen te beantwoorden.

 

Vraag / vragen

Verzoek om voortgangsupdate over onderzoek naar cumulatieve impact Schiphol:

 

1)    Welke contacten zijn er sinds 3 juli 2017 gelegd met de andere gemeenten in de Kaagbaanregio (cluster Zuidwest)?

2)    Wat hebben deze contacten aan ideeën opgeleverd?

3)    Welke concrete vervolgstappen zijn er afgesproken en hoe ziet het vervolgtraject (inclusief planning) eruit?

4)    Hoe verhouden deze vervolgstappen zich tot het beschikbaar gestelde budget?

 

Toelichting

De portefeuillehouder heeft meerdere malen verklaard dat zij in afwachting is van een uitgewerkt voorstel van de Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord. Deze afwachtende houding van de gemeente is niet in overeenstemming met het aangenomen amendement.

 

In het amendement heeft de gemeenteraad een jaarlijks terugkerend budget beschikbaar gesteld om ‘gezamenlijk met de andere gemeenten in de Kaagbaan regio een onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de cumulatieve impact van ontwikkelingen rondom Schiphol’ en ‘daarbij proactief op zoek te gaan naar commitment bij de andere gemeenten’.

 

De Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord ‘zal bij de uitvoering worden betrokken’, maar kan niet in de lead worden gezet zoals nu het geval lijkt te zijn.

 

Met het stellen van deze vragen willen wij inzicht verkrijgen in de voortgang tot nu toe en duidelijkheid over het vervolgtraject, inclusief actiehouder(s).

 

Naam en ondertekening

 

Marcel Doze – CDA Kaag en Braassem

 

 

Route

(in te vullen door griffie)

 

 

 

Melding aan de raad

 

Antwoorden naar raad

 

Geagendeerd: datum raad

 

Behandeld: datum raad

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.