28 november 2017

de week van: week 47, Fractievoorzitter Karin van de Kaaden

Van zorgen voor naar zorgen dat…….

 

Dit was de titel van de algemene beschouwingen van CDA Kaag en Braassem die door Marcel Doze werden gehouden. Een beschouwing over de transitieperiode waar we in zitten. Er wordt een groter beroep gedaan op het zelf verantwoording dragen voor de eigen leefomgeving.

 

Dit geldt op zoveel fronten (in het sociaal domein, bij de energietransitie etc.). Ook op mijn werk liep ik er tegen aan. Bij twee presentaties op mijn werk bij Brandweer Amsterdam-Amstelland over de Arbeidstijdenwet en het Arbeidstijdenbesluit wees ik de medewerkers over het zelf verantwoordelijk zijn voor het in acht nemen van de werk en rusttijden. Natuurlijk “ga je als de brandweer” als de pager gaat. Maar dit neemt niet weg dat je jezelf in acht moet nemen om het werk veilig te blijven doen.

 

Het meest gefascineerd ben ik nog steeds van de transitie in het democratisch bestel. Zo wordt er volop gediscussieerd over meer participatie, raadsakkoorden, anders formeren, burgerbegrotingen etc.  Ik vind het een mooi proces. Het geeft ook aan dat de rol van raadsleden aan het veranderen is. Ze worden minder volksvertegenwoordiger en meer procesbegeleiders.

 

Natuurlijk worden ze nog steeds geacht te luisteren naar de achterban, de kernen en verschillende doelgroepen. En deze input als volksvertegenwoordiger in de raad mee te nemen. Die moet dan wel evenwichtig worden afgewogen tegen het belang van wie zich niet laat horen en het algemeen belang. Geen gemakkelijke maar wel een mooie taak. Het vraagt ook om het continu afleggen van verantwoordelijkheid over genomen besluiten. Zodat inwoners weten hoe en welke afwegingen hebben plaatsgevonden om een verantwoord besluit te nemen. Dat daarbij de meerderheid dan gelijk krijgt is lang niet altijd de uitkomst.  

 

Echter met meer participatie en invloed aan de voorkant ligt de uitdaging ook bij het goed begeleiden van discussies en processen over onderwerpen die de inwoners raken. Juist bij participatie moeten inwoners ook zelf met elkaar in gesprek (voor- en tegenstanders).

En dan kunnen belangen nog al eens botsen. Raadsleden kunnen in dergelijke situaties een procesbegeleidende rol spelen. Komen ze er aan de voorkant uit, dan is de besluitvorming voor de raad een hamerstuk. Komen ze er niet uit, hakt de raad de knopen door. Het blijft een spannend spel.

 

Helaas kon in door mantelzorg niet bij de dag van de lokale democratie aanwezig zijn op 17 november. Een dag die in Nieuwegein bol stond van de thematiek zoals hierboven geschetst. Veel workshops met mooie voorbeelden. We kunnen in ieder geval volop gaan experimenteren. Leuk!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.