24 februari 2020

Debat beleidsregels arbeidsmigranten

Afgelopen maandag was er een besluitvormende raad met als belangrijkste onderwerp: beleidsregel arbeidsmigranten.

september 2018 was deze regel vastgesteld, en er zijn sindsdien 3 projecten aangemeld, 1 in Leimuiden, 1 in Roelofarendsveen en 1 in Woubrugge.

Omdat er in het ruime jaar dat de beleidsregel van kracht was nog maar één project gerealiseerd was, meende het college, na een evaluatie de regels flink te moeten versoepelen om meer projecten mogelijk te maken. Wij als CDA vonden dit echter nog veel te vroeg om dit na één jaar al te doen.

Betoog besluitvormende raad d.d. 19 februari 2020

Agendapunt; Evaluatie beleid arbeidsmigranten

Voorzitter,

Het CDA heeft op de Visie en Advies avond reeds haar dank voor de evaluatie van het beleid arbeidsmigranten met u gedeeld. Dit doen wij vanavond nogmaals.
Wij zien dat er 3 initiatieven door het beleid heen zijn gekomen, dat er ontwikkelingen zijn en er bewustwording komt dat in onze gemeente huisvestiging van arbeidsmigranten goed en verantwoord geregeld kan worden.
Het huidige beleid is zeer zorgvuldig samengesteld; dit om draagvlak van ondernemers, inwoners en omwonenden van initiatieven te borgen.
De voorstellen van het college om wijzigingen in het beleid aan te brengen, vinden wij op dit moment te prematuur; wij zijn voor behoud van het huidige beleid en zullen daarom tegen het voorliggende raadsvoorstel stemmen.

Dan het amendement;
De reden dat wij het voorliggende amendement van D66 en SvKB niet medeondertekenen is gelegen in het feit dat wij niet mee kunnen gaan in de term bij beslispunt 1 het toevoegen van de term; Bestaande bouw.

In de toelichting van het raadsvoorstel staat nl. dat onder bestaande bouw ook “herbouw van het bestaande volume” wordt verstaan; dit kan betekenen dat er nieuwbouw in het buitengebied mogelijk is.

Er staan regelmatig agrarische panden leeg in het buitengebied. Die zouden kunnen worden aangewend voor het tijdelijk huisvesten van arbeidsmigranten; daar heeft het CDA in november 2018 ook voor gestemd. Door beslispunt 2 van het amendement komt er een mogelijkheid voor nieuwbouw van deze lege panden en daar kunnen wij niet mee instemmen.
Als er nieuwbouw plaats vindt en men na 3, 8 of aan het einde van de looptijd van de vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten (10 jaar) stopt met het huisvesten van arbeidsmigranten, staan er nieuwe gebouwen. Wat gaan we daar dan mee doen?! Deze zullen dan een nieuwe bestemming moeten krijgen.

Gezien de inrichting van een dergelijk nieuw gebouw zal de nieuwe bestemming al gauw ‘Bed and Breakfast’ of ‘Hotel’ worden en dit kan dan allemaal verspreid in het buitengebied waar ‘ooit’ dat leegstaande agrarische gebouw stond.

Wij kijken naar de toekomst, precedentwerkingen en vooral ook naar de mogelijkheden en gevolgen van panden NA het huisvesten van arbeidsmigranten.

Nieuwbouw binnen de BSD, bij bedrijven die met arbeidsmigranten werken, willen wij niet tegen houden; dit dient het juiste doel. Deze term in beslispunt 1 van het amendement is dan ook bij ons akkoord.

Indien SvKB en D66 bereid zijn de term ‘bestaande bouw’ uit het amendement te halen; tekenen wij graag mee.

Dan beslispunt 2 van het amendement; de verwijdering van de regel 3.2 onder 2.b inzake toekomstige uitbereiding; daarin kunnen wij ons vinden. Indien het amendement wordt gesplitst zullen wij bij dit beslispunt mee tekenen.

BESLUIT; RAADSMEERDERHEID HEEFT HET AMENDEMENT VAN D66 EN SvKB AANGENOMEN. BESTAANDE BOUW = HERBOUW VAN BESTAAND VOLUME. DIT IS NU MOGELIJK.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.