07 april 2021

Geen baggerdepot bij Hoogmade!!

Wat begon op 29 juli 2020 met informatieve/technische vragen wat er nu eigenlijk allemaal gebeurde bij het ‘tijdelijke’ baggerdepot bij Ofwegen te Hoogmade heeft geleid tot het stoppen van het bewuste baggerdepot.

De verdere behandeling van de vergunningaanvraag, welke 3 weken na de informatieve vragen van ons raadslid Thijs Mooren, plotsklaps werd ingediend (!), is gestopt; een vergunning wordt niet verleend.

Naast het stoppen van de aanvraag lopen er inmiddels ook 2 handhavingszaken tegen de eigenaar van het land en de exploitant van het baggerdepot, Baggerbedrijf Midden Nederland.

Het was Thijs Mooren al bijna een jaar een doorn in het oog; het baggerdepot te Hoogmade groeide met de week, vrachtwagens vanuit het hele land kwamen bagger lossen en het leek erop alsof niemand daar enige controle uitvoerde.

Het is algemeen bekend dat het Hoogheemraadschap van Rijnland regelmatig tijdelijke baggerdepots in onze regio aanlegt om de bagger uit de sloten in het gebied tijdelijk op te slaan. Dit is ook toegestaan onder de BP’s van de agrarische gebieden in gemeente Kaag en Braassem.

Het baggerdepot in Hoogmade bleef echter na 2,5 jaar nog steeds bestaan; sterker nog het depot bereidde steeds meer uit; de vrachtwagens bleven af en aan rijden, dag in dag uit.

Mooren vond dit vreemd en stelde daarom op 29 juli 2020 enkele informatieve vragen; Hoe kan het dat het depot na ruim 2,5 jaar nog actief is? Wie voert controle uit op welke bagger er wordt aangevoerd? Wanneer stopt dit depot? Etc.

Binnen 3 weken na deze vragen werd er een vergunning aangevraagd voor een baggerdepot van 10 jaar voor “het verwerken van verontreinigde bagger” met afwatering op de naastgelegen sloten. De gemeente kon niet anders dan de lopende activiteiten te gedogen; daar er nu een aanvraag was ingediend.

Ook SvKB wilde meer van dit dossier weten en sloot zich bij het CDA aan.

De gemeente wilde, in eerste instantie, de vergunning binnenplans verlenen. Dit betekende dat de aanvraag niet langs de gemeenteraad zou komen; zeer onwenselijk voor de CDA en SvKB fractie. De kernvraag die speelde was; Willen wij een dergelijk baggerdepot in onze open polder en beschermd weidegebied?

Elke 2 maanden informeerde Mooren naar de stand van zaken en langzaam kwam de ware aard van de activiteiten en werkzaamheden van Baggerbedrijf Midden Nederland naar boven.

Wij zijn verheugd dat de vergunning volledig wordt geweigerd en het baggerdepot zal worden ontmanteld.

Uiteraard is ons bekend dat er nu 1,0 kilometer verderop een depot wordt ingericht; Ook dit depot zullen wij nauwlettend volgen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.