19 mei 2020

Oplossing oud papier inzameling door clubs en verenigingen

Afgelopen december werden wij onaangenaam verrast toen de wethouder met de mededeling kwam dat fa. Nijssen zou stoppen met hun medewerking aan het ophalen van oud papier. Het oud papier  werd steeds minder waard,  de marktwaarde van oud papier was dicht naar de €0 gezakt.

Er moest actie ondernomen worden. Tot 30 juni waren de huidige inzamelaars bereid de inzameling voort te zetten; daarna zou er een ander systeem moeten komen. Het liefst de clubs en Cyclus samen. Cyclus is immers onze huidige partij in de afvalstromen van onze gemeente en dus de meest logische partij om mee samen te gaan werken.

In maart werd er een bijeenkomst met de clubs hier op het gemeentehuis belegd, waarbij het leek alsof er veel mogelijk was. Leek, want bij het raadsvoorstel dat wij in april mochten ontvangen, was eigenlijk geen plaats meer voor de clubs/verenigingen. Tot eind dit jaar zouden zij een vergoeding ontvangen voor hun inspanningen, maar daarna was het op.

 Wij als raad hebben toen een maand uitstel gevraagd op dit besluit, en zijn op zoek gegaan naar een andere oplossing voor de verenigingen, uitmondend in een bijeenkomst vorige week donderdag(14 mei 2021).

Dit was een hele constructieve bijeenkomst, waarin eigenlijk bleek dat alle clubs die aanwezig waren graag door wilden gaan met hun werkzaamheden , namelijk het inzamelen van het papier.

Hier zijn wij hen dankbaar voor. Binnen de raad zijn vanaf dat moment de wegen wat gescheiden gaan lopen; daarom waren er bij de gemeenteraadsvergadering van 18 mei het oorspronkelijke raadsvoorstel, en 2 voorstellen om het raadsvoorstel aan te passen. een voorstel van VVD/SVKB/CDA met daarin een voorstel om te komen tot een hybride-systeem waarin de clubs en verenigingen het papier blijven ophalen, met een looptijd van tenminste 2,5 jaar (einde looptijd van ons contract met Cyclus), met daarin opgenomen een overgangsregeling van een jaar voor het geval de inzameling onverhoopt niet van de grond kan komen, waarin de verenigingen nog tot 30juni 2021 een vergoeding krijgen voor de gemiste inkomsten, tot het einde van aankomend schooljaar/sportseizoen. Daarnaast een voorstel van PRO/D66 waarin ook een soort hybride-systeem was opgenomen.

Gezien het feit dat wij van mening zijn dat de verenigingen zo lang hun werk als papierinzamelaar hebben gedaan willen wij ze in de huidige onzekere tijden niet halverwege een seizoen/ schooljaar in de kou kunnen laten staan. Indien het hybridesysteem er onverhoopt niet mocht komen,hebben wij in ons amendement een regeling opgenomen; zodat duidelijk is wat er gebeurd als het hybride-systeem onverhoopt niet lukt. Wij geven met ons voorstel zowel de verenigingen als de gemeente en bewoners de zekerheid dat het hybride systeem in ieder geval 2,5 jaar doorgang kan vinden binnen redelijke kosten. Het is aan de verenigingen en aan Cyclus om het systeem samen met de gemeente een succes te laten worden.

Uiteindelijk is ons voorstel door een meerderheid van de raad aangenomen. wij hopen dat cyclus en onze verenigingen/clubs er snel uit zullen komen, zodat de inzameling van ons oude papier op een goede manier voor en door iedereen zal worden ingezameld. Wij danken alle partijen voor hun inbreng, samen kunnen er een succes van maken.

 

Namens CDA Kaag en Braassem,

Johan Hoogendoorn

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.