09 december 2017

Verkiezingsprogramma 2018-2022

Met veel genoegen presenteren wij u het verkiezingsprogramma waarin wij onze plannen voor de aankomende raadsperiode presenteren.

Wij zijn hiervoor veel dank verschuldigd aan de programmacomisse voor het schrijven, en onze leden die het geamendeerd hebben.

Het is een goed leesbaar program geworden dat wat ons betreft aan duidelijkheid niets te wensen overlaat.

Klik hier voor de volledige versie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.