10 oktober 2021

vervolg geheimhouding grietpolderweg

Naar aanleiding van onze blog over de vertrouwelijkheid inzake dossier Grietpolderweg hierbij een naschrift;

De blog-schrijver, burgerlid Marcel Doze, en de wethouder, mw. Peters, hebben elkaar onlangs telefonisch gesproken. Hierbij zijn de laatst bekende feiten in het dossier Grietpolderweg besproken. Daaruit is de conclusie te trekken dat het streven van het college van B&W en de gemeenteraad (om de afsluiting van de Grietpolderweg z.s.m. op te heffen) grotendeels hetzelfde zijn.

Vanzelfsprekend hebben alle spelers in dit dossier wel andere verantwoordelijk- en bevoegdheden. Het zou voor de transparantie naar alle betrokkenen beter zijn als de ontwikkelingen binnen dit dossier in de openbaarheid besproken zouden worden. Blijkbaar verhinderen juridische aspecten dit en dat is funest voor een gezond spanningsveld tussen de verschillende betrokkenen en hun rol.

Ik herhaal, namens de CDA-fractie, de oproep om de geheimhouding per direct op te heffen en de balans tussen macht en tegenmacht te herstellen. Zeker nu de bouwende partij zich inmiddels openlijk in de pers uitspreekt!

Marcel Doze

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.