10 december 2013

Levendige discussie in Het Praethuys in Leimuiden

Enkele weken geleden ben ik als fractievoorzitter van het CDA geïnterviewd door de pers over het Dorpshart Leimuiden. Dit naar aanleiding van het feit dat de projectontwikkelaar niet verder wilde met het centrumplan Leimuiden. De journalist vroeg of dit nu de dood in de pot was van de leefbaarheid van Leimuiden. Hiermee werd naar mijn mening Leimuiden onderschat. Zwembad Oase is een prachtig voorbeeld hoe aan leefbaarheid invulling wordt gegeven. Het draait geheel op vrijwilligers, weet innovatiesubsidies binnen te halen en heeft steeds weer ludieke ideeën en doet activiteiten om aantrekkelijk te zijn voor publiek. Maar daarvoor moet je wel opstaan uit je stoel, niet blijven praten in het Praethuys en handen uit de mouwen steken. Door samenwerking kunnen jullie hier laten zien dat er resultaten kunnen worden geboekt.

Aanstaande zaterdag is er in samenwerking met verschillende lokale ondernemers een benefit diner voor de Filipijnen. Een voorbeeld van creativiteit en ondernemendheid.

Eerder zijn Leimuidenaren opgeroepen om zelf de locatie rond de fruithal op te knappen. Alleen al uit de oproep en de intentie om dat te doen heeft Leimuiden laten zien samenredzaam te zijn.

Voor wat betreft het dorpshart is er op dit moment een strijd verloren. Een projectontwikkelaar waar we echt mee dachten zaken te kunnen doen heeft het opgegeven. Daarmee staan we nu even met lege handen. Dit betekent echter niet dat het CDA de handdoek in de ring gooit en af wacht. Juist niet. We staan nu immers ook met losse, ongebonden handen en dat biedt nieuwe kansen. We moeten nu eerst met de raad aan de slag om er met de huidige ontwikkelaar uit te komen en ons vervolgens voorbereiden op een nieuw, beter en creatiever plan, samen met de Leimuidenaren. CDA blijft zich inzetten om dit tot een bevredigend resultaat te brengen. Nu is een slag verloren, maar nog een wereld te winnen. CDA wil Leimuiden hiermee op weg helpen.
Tot er meer zekerheid is over het dorpshart, wil het CDA mee helpen om op andere wijze het dorpshart aantrekkelijk te maken. En hiermee kan Leimuiden weer laten zien dat kern in zijn kracht kan staan. Vraag niet wat de gemeente voor je dorp kan doen, maar wat jij kan doen voor je dorp (JFK zei het ruim 50 jaar geleden al).
Als op dit moment slechts 28% boodschappen doet in Leimuiden, is ons inziens niet het najagen van een 24-uurseconomie de oplossing. Zorg dat doordeweeks en op zaterdag het hier prettig toeven is. Wat op het Noordplein kan, kan hier ook: voor iedere € 15,00 aan boodschappen in plaats van een oliebol, een kop koffie bij café René. Haal de voedselbank naar binnen en werk samen (kinderen die cupcakes versieren tijden het boodschappen doen en als tegenprestatie wat inleveren voor de voedselbank), misschien mag een bord aan de weg met “'s-morgens betaald, 's-avonds gehaald.” Of een bankjesproject om voorlopig het dorpsplein aan te kleden. Of gevulde ouderwetse vuilnisbakken (een idee uit Leiden).
Door van het Praethus een dorpslab te maken (ook een idee uit Leiden: een denktank met burgers en ambtenaren), kunnen creatieve ideeën ontstaan die een bijdrage leveren aan de leefbaarheid. Kortom: richt die dorpsraad op……, zoek de samenwerking, dit biedt ook veel meer kansen om bepaalde subsidies in het kader van leefbaarheid of op andere maatschappelijke thema’s binnen te halen.

Het kan echt, maar het vraagt lef en handen uit de mouwen, niet langer praten aan de zijlijn. Kijk wat de 4B-groep (bezorgde bewoners Bakhuizenlaan) heeft bereikt. Dit heeft geleid tot verbetering van leefbaarheid en veiligheid. Deze klankbordgroep is een uitstekend voorbeeld van actieve samenwerking tussen bestuur en burgers.
Wat in Nieuwe Wetering met de dorpsraad kan, kan hier ook. Hebben zij ook niet zoveel tegenslagen gehad die de leefbaarheid hebben aangetast? Toch ontstaan door grenzen te verleggen nieuwe ontwikkelingen (natuur-belevingstuin, misschien een Hospice).

Het CDA doet hier geen loze beloftes: dus het Centrum komt er niet op korte termijn. Maar het CDA is wel bereid om Leimuiden op weg te helpen, mee te denken, wegen te zoeken, te ondersteunen de Kern in zijn kracht te krijgen.

Wellicht moet er een andere opzet van de begroting komen als de gemeente verder wil met de Kernen in hun kracht. In iedere kern liggen problemen, wensen en prioriteiten namelijk anders. Dit kan ertoe leiden dat er per kern ook verschillend wordt omgegaan met b.v. groenbeleid, woningbouw, voorzieningen etc. Daarmee moet je wellicht ook anders met het financieel beleid per kern om gaan:
(De MRSV als uitgangspunt in de begroting met een financiële paragraaf per kern voor wat betreft de ontwikkelingen afgestemd op problematiek en prioriteiten).

Karin van der Kaaden
Fractievoorzitter en lijsttrekker CDA Kaag en Braassem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.