Verkiezingsprogramma 2018-2022

Wij zijn blij u ons verkiezingsprogramma 2018-2022 te kunnen presenteren.

Hierin presenteren wij wat wij voor de komende raadsperiode proberen te .bereiken

Het programma is met plezier en enthousiasme door onze programmacomissie gemaakt, en door onze leden ge-ammendeerd en goedgekeurd. Wij zijn hen hiervoor veel dank verschuldigd.

 

 

het volledige programma vindt u hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.