20 februari 2014

zienswijze bij ontwerpvisie Ruimte en Mobiliteit

Met een aantal onderdelen van de conceptvisie is het CDA Kaag en Braassem het beslist niet eens. Naast het akkoord gaan met de ingediende zienswijze door de raad van de gemeente Kaag en Braassem, vond het CDA het van groot belang om een eigen zienswijze in te dienen. Het is namelijk van groot belang dat zoveel mogelijk geluiden de opstellers doen inzien dat de ontwerpvisie op onderdelen moet worden herzien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.