08 juli 2017

Nieuw cultuur- en kenniscentrum past wél in Noordzee Passage

Een architect kan aan de slag om nog concreter uit te tekenen hoe de bibliotheek, muziekschool, VVV, horeca en boekhandel(s) een plek kunnen krijgen in de Noordzee Passage. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar bijvoorbeeld de technische mogelijkheden, de kosten en benodigde geluidsisolatie. Dat blijkt allemaal mogelijk voor het budget dat de gemeenteraad hiervoor al veel eerder heeft gereserveerd. We krijgen dan zeker geen heel duur boekenhuis maar een multifunctioneel cultureel centrum, wat door het centrum versterkt wordt én het centrum kan versterken. Hier zijn in het land al goede voorbeelden van. Het draagt ook bij aan de trend van beleving, funshoppen en reuring in het centrum. Het reële alternatief is leegstand en verloedering, zoals in het oosten van ons land. Deze investering komt daarmee onze hele gemeente ten goede.

Scherp blijven op risico's
Natuurlijk zijn er ook risico's. In het volle centrum van Katwijk aan Zee is er geen locatie die 'makkelijk' is. Daarom is er ook al zoveel onderzoek gedaan én is in de begroting rekening gehouden met onvoorziene kosten. Ook bouwkundig zijn er een aantal uitdagingen. Enkele andere fracties lieten zich hierdoor afschrikken. Het CDA legt deze uitdaging graag bij de architect. Innovatieve oplossingen zoals de bekroonde parkeergarage in duin laten zien hoe creatief architecten kunnen zijn. In dit najaar zal uit deze verdere uitwerking opnieuw blijken of het allemaal in de Noordzee Passage past en of het niet te veel gaat kosten.

Bewoners optimaal betrokken
We hebben in het debat opnieuw het belang van de omwonenden en ondernemers benadrukt. Zij moeten uitstekend worden geïnformeerd, betrokken bij de verder uitwerking, en overlast moet zo veel mogelijk worden voorkomen Het college moet transparant en veelvuldig blijven informeren over de voortgang van het project én nog beter duidelijk maken wat het eindresultaat zal zijn, om heel de Katwijkse bevolking bij deze nieuwe voorziening te betrekken.

CDA-fractie Katwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.