30 juli 2017

In memoriam Jan van Leeuwen

Op 18 juli is Johannes (Jan) van Leeuwen overleden, in de leeftijd van 87 jaar. De heer Van Leeuwen was eind vorige eeuw jarenlang fractievoorzitter van het CDA in Katwijk. In die functie volgde hij Ton Berkheij op nadat deze was benoemd tot wethouder. Op zijn beurt werd Van Leeuwen later weer opgevolgd door Huug van Duijn.

In zijn politieke leven was Jan van Leeuwen betrokken, deskundig en markant. Hij was een no nonsens bestuurder, ging recht door zee en zonder omwegen op zijn doel af. Wanneer hem iets dwars zat, dan liet hij dat merken ook. Niet om van zich af te bijten maar juist door oplossingsgericht bezig te zijn. Hij was een christendemocraat in hart en nieren die steeds probeerde de keuzes en standpunten van de fractie te beredeneren vanuit de beginselen van het CDA.

Als fractievoorzitter leidde Van Leeuwen diverse keren de besprekingen bij het opstellen van het collegeprogram. De mondelinge verslaglegging aan zijn fractiegenoten leverde wel eens moeilijke beslissingen op maar vaak ook hilarische momenten. Zo bleek een kandidaat-wethouder bij het opstellen van het collegeprogramma een stuk inschikkelijker dan in zijn rol van lijsttrekker. Toen Jan vanuit de fractie werd gevraagd hoe dat kon, antwoordde hij: "Dan heb ik zeker met zijn broer gesproken".

Ondanks een afnemende gezondheid, die hem fysiek beperkte in zijn mogelijkheden, behield Jan van Leeuwen zijn optimisme. Op 22 juli is hij begraven na een druk bezochte dienst van dank voor zijn leven. Het CDA wenst zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en andere dierbaren veel sterkte en Gods nabijheid bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur en fractie CDA Katwijk

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.