18 augustus 2017

CDA-raadslid Janneke van Kruistum vraagt duidelijkheid over zak- en kleedgeld in de jeugdzorg

In het rapport 'Mag ik mijn zakgeld?' vraagt de Kinderombudsman aandacht voor jongeren in jeugdinstellingen en pleeggezinnen. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat deze jongeren zak- en kleedgeld krijgen. Op veel plaatsen zijn hier echter geen afspraken over gemaakt, zo stelt de Kinderombudsman. De CDA-fractie wil weten hoe dit in de gemeente Katwijk geregeld is en heeft het college om opheldering gevraagd.

CDA-raadslid Janneke van Kruistum - Belo: "Uit het rapport blijkt dat veel jongeren onder voogdij en in instellingen vaak geen zak- en kleedgeld krijgen. Om toch zakgeld op te halen steken begeleiders veel tijd in het aanschrijven van fondsen. De tijd die hier in gaat kan niet aan begeleiding of andere taken worden besteed."

In de Jeugdwet zijn gemeenten verantwoordelijk voor het zak- en kleedgeld van jongeren onder voogdij en in jeugdinstellingen. Hierover moeten ze afspraken maken met de gecertificeerde instelling. Het CDA wil nu weten of dergelijke afspraken ook door de gemeente Katwijk zijn gemaakt. Wanneer dat niet het geval is, bepleit de CDA-fractie dat dit alsnog spoedig wordt gedaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.