02 september 2016

Afscheid burgemeester Jos Wienen, gemeenteraad bereidt opvolging voor

Alle inwoners van de gemeente zijn van harte uitgenodigd voor de afscheidsreceptie op dinsdag 20 september. De receptie is van 20.00 tot 22.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Uw aanwezigheid is het mooiste cadeau.

Voorafgaand aan de receptie wordt in een bijzondere raadsvergadering stilgestaan bij het afscheid. Deze vergadering is alleen toegankelijk voor genodigden in verband met de beperkte ruimte op de publieke tribune. Wilt u de raadsvergadering toch volgen? RTV Katwijk zendt deze vanaf 19.00 uur uit op haar televisiezender (Ziggo, kanaal 41, KPN, kanaal 343). De uitzending is ook te volgen via de website van RTV Katwijk.

Opvolging
De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad hebben onderling overleg gevoerd over de voorbereidingen voor de opvolging van de burgemeester. Hun wens is dat Katwijk snel een nieuwe burgemeester krijgt. De fractievoorzitters verwachten dat Katwijk tijdelijk een waarnemend burgemeester krijgt, van buiten het huidige Katwijkse gemeentebestuur. In september hebben de fractievoorzitters hierover overleg met de commissaris van de Koning, die de waarnemer benoemt.

De formele procedure voor een Kroonbenoemde burgemeester is nog niet gestart. Voorbereidingen worden wel getroffen, zoals voor de beschrijving van het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester. Vanuit de raad is er behoefte om hiervoor inbreng vanuit de bevolking te krijgen. Binnenkort wordt duidelijk hoe deze inbreng mogelijk is.

De fractievoorzitters bereiden verder ook een voorstel aan de raad voor over een vertrouwenscommissie, die na gesprekken met kandidaten een voorstel voor een nieuwe burgemeester aan de gemeenteraad zal doen. De minister van Binnenlandse Zaken volgt in zijn voordracht voor benoeming door de Koning in beginsel de aanbeveling van de gemeenteraad.

De fractievoorzitters streven ernaar dat de raad in oktober over de profielschets en de vertrouwenscommissie kan besluiten. De aanbeveling en de benoeming zijn pas in 2017 aan de orde.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.