28 maart 2018

Afscheid van Janneke van Kruistum-Belo, Jeroen Ravensbergen en Jonathan Weegink

Raadsleden Janneke van Kruistum-Belo, Jeroen Ravensbergen en Jonathan Weegink namen dinsdag 27 maart afscheid van de Katwijkse gemeenteraad. De drie waren niet meer verkiesbaar bij de raadsverkiezing van 21 maart. Tijdens een speciale afscheidsraad werd van alle vertrekkende leden afscheid genomen door de burgemeester.

Een groene Rijnsburger
Jeroen Ravensbergen nam voor de tweede keer afscheid. Ook in 2014 keerde hij niet terug in de raad maar in juni 2016 verving hij Fedde Jonkman als raadslid. Jeroen had het zo druk met zijn werk, ze vertelde de burgemeester, dat hij regelmatig te laat kwam bij de raadsvergaderingen. Burgemeester Visser kenschetste Ravensbergen verder als een Rijnsburger in hart en nieren met een grote gedrevenheid voor de glastuinbouw en duurzaamheid. 'Als je denkt dat je het beter weet, moet je het zelf gaan doen,' was een uitspraak van Jeroen in een eerder interview. In zijn afscheidswoorden citeerde Jeroen de Bijbelse Prediker; tegen de schreeuwers en vóór de denkers.

Huisarts in de raad
Janneke van Kruistum-Belo staat in een mooie traditie van huisartsen in de Katwijkse gemeenteraad. De decentralisatie in de zorg was dan ook haar belangrijkste aandachtspunt de afgelopen jaren. De burgemeester sprak zijn waardering uit over Jannekes vele medische en maatschappelijke activiteiten. In haar afscheidsspeech sprak Van Kruistum ook uitgebreid over de veranderingen in de zorg. Waarbij ze ook haar zorg uitsprak; want we gaan nu uit van zelfredzaamheid en eigen kracht maar niet iedere burger zal dat kunnen. 'De overheid moet zorg en hulp blijven bieden voor wie daartoe zelf niet meer in staat is,' was haar oproep.

Man van de vrijwilligers
Jonathan Weegink was in 2006 het jongste raadslid van Katwijk, 27 jaar oud. Hij heeft zich ontwikkeld tot breed gewaardeerd en maatschappelijk zeer betrokken volksvertegenwoordiger. Zo zit hij in de jury van de jaarlijkse vrijwilligersprijzen. Zijn speerpunt sluit hier nauw bij aan; ruimte en vertrouwen voor evenementen en organisatoren met minder bureaucratie voor vrijwilligers. De uiteindelijk geslaagde verbouwing van De Schuit was voor Jonathan één van zijn hoogtepunten. Weegink is iedere keer met voorkeur gekozen en daarvoor bedankte hij de kiezers hartelijk. Nu is het voor hem tijd om meer aandacht aan zijn gezin te besteden.

Voor zijn inzet in de gemeenteraad en voor de samenleving was er ook Koninklijke waardering: Jonathan Weegink werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Het CDA Katwijk dankt Jonathan, Jeroen en Janneke heel hartelijk voor inzet voor de gemeente Katwijk en het christendemocratisch gedachtegoed. Daarnaast natuurlijk ook voor de zeer prettige samenwerking in de fractie!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.