17 april 2018

Brede coalitie en een open bestuursstijl

Informateur Huug van Duijn heeft zijn rapportage over de nieuwe coalitie in Katwijk gepresenteerd. Hij adviseert een coalitie van zes partijen te vormen: CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66. De afgelopen weken hebben deze fracties uitgangspunten voor het te voeren beleid besproken en vastgesteld die vertrouwen geven voor de gewenste stabiele coalitie. Het aantal uitgangspunten is beperkt. Daarnaast is er ruimte om in een open bestuursstijl steun voor voorstellen bij alle fracties te vinden.

De door de zes fracties vastgestelde uitgangspunten voor beleid gaan over de open bestuursstijl, wonen, zorg, verkeer, groen, onderwijs, zondag, kennis- en cultuurcentrum, project locatie Valkenburg en financiën. De informateur adviseert de zes fracties om bij de verdere uitwerking van deze uitgangspunten alle fracties te betrekken, vanwege de nieuwe open bestuursstijl.

Met het uitbrengen van de rapportage heeft de informateur zijn werkzaamheden afgerond. Hij stelt voor de voorzitter van de CDA-fractie de vervolgstappen, waaronder de voordracht van de wethouders, te laten coördineren. De informateur adviseert om vijf wethouders te laten voordragen door de fracties van CDA, ChristenUnie, SGP, GemeenteBelangen, PvdA en D66, waarbij de fracties van PvdA en D66 samen één wethouder voordragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.