12 juli 2021

Buslijnen Rijnsburg en Valkenburg moeten blijven!

Arriva wil minder bussen naar Rijnsburg en Valkenburg laten rijden. Slecht plan! Lijn 37 en 38 zouden dan slechts eens per twee uur gaan rijden in plaats van elk uur.

Onacceptabel
OV-woordvoerder en fractievoorzitter Barend Tensen: “We zijn al sinds 2018 in gesprek over de nieuwe OV-aanbesteding en in élke raadsvergadering hebben we gepleit voor een betere bereikbaarheid van Rijnsburg en Valkenburg. Wij dachten eerder aan 2x per uur. En nu zou de huidige frequentie zelfs omlaaggaan? Volstrekt onacceptabel voor het CDA. Wij steunen de oproep van het college aan Arriva om dit te herzien dan ook van harte.”

Slecht plan!

Bereikbaarheid
Op dit moment zijn Rijnsburg en Valkenburg met het openbaar vervoer onvoldoende bereikbaar. Reizen per OV moet een goed alternatief zijn voor reizen per auto. Tensen: “Daarom is deze actie van Arriva onbegrijpelijk. Neem nou Valkenburg: dat is een dorp met lintbebouwing, dus de aanwezigheid van een buslijn die regelmatig rijdt is superbelangrijk. Ook station Leiden zou goed en snel bereikbaar moeten zijn.” Wordt vervolgd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.