06 februari 2020

CDA: Betaalbare woningen op oud Vliegkamp Valkenburg!

Het CDA heeft, samen met álle andere partijen, een duidelijk signaal afgegeven in reactie op de berichtgeving over woningbouw op het oude Vliegkamp Valkenburg. Wij gaan vol overtuiging voor genoeg betaalbare woningen, bijvoorbeeld voor al die starters binnen onze gemeente. De motie werd unaniem aangenomen.

Samenvatting van de motie:

- Het belang van een snelle start van de realisatie van woningen op projectlocatie Valkenburg te onderschrijven.
- Nogmaals te onderstrepen dat het van belang is dat het woningaanbod op projectlocatie Valkenburg voor minimaal 20% dient te bestaan uit betaalbare woningen voor de middeninkomens, in lijn met regionale afspraken.

Met name mensen met een middeninkomen, zoals de juf, de agent en de verpleegkundige, kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden.

Inmiddels heeft het college aangegeven bereid te zijn 600 extra woningen te realiseren voor middeninkomens. Dit schrijft de gemeente in een brief die vandaag naar de ministers Van Veldhoven en Knops en naar de Tweede Kamer is verstuurd. “Snel woningen bouwen is absoluut noodzakelijk, er is grote woningnood. Met name mensen met een middeninkomen, zoals de juf, de agent en de verpleegkundige, kunnen nauwelijks een betaalbare woning vinden. Het is daarom essentieel dat de regionale afspraken over betaalbare woningen op Valkenburg worden nagekomen”, aldus het College. “Het College van Katwijk is daarom bereid 600 extra woningen te realiseren voor middeninkomens.” Voor alle woningzoekenden is het van groot belang dat we zo snel mogelijk met het Rijksbastgoedbedrijf tot een deal komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.