22 februari 2022

CDA bezorgd over verruwing omgangsvormen en polarisatie

Nederlanders maken zich grote zorgen over de manier waarop we met elkaar samenleven, zo blijkt uit onderzoek. “Ook in ons dorp zien we dat respect minder vanzelfsprekend is dan vroeger,” stelt CDA-lijsttrekker Adger van Helden. “Ik hoor van veel mensen dat zij zich daar zorgen over maken.” Het CDA pleit voor een coöperatieve samenleving: minder ik, meer wij. Minder schreeuwen, meer samenwerken. Een samenleving waar we omzien naar elkaar als goede buur, vrijwilliger of mantelzorger. Waar solidariteit en saamhorigheid geen ouderwetse waarden zijn, maar het geheim van een sterke samenleving.

Tegenstellingen overbruggen door het gesprek
Het CDA doet aan het gemeentebestuur concrete voorstellen om hier mee aan de slag te gaan in onze gemeente. Van Helden: “We moeten dit vooral laten zien in onze daden. Het gesprek weer met elkaar aangaan. Niet online, niet in een Facebookgroep, maar in een Huis van de Buurt of de bibliotheek. Juist ook als je het niet met elkaar eens bent. Wij gaan graag het gesprek aan met mensen die boos zijn, die zich niet gehoord voelen. Vaak komt die boosheid voort uit reële zorgen van deze inwoners.” Het CDA vraagt de burgemeester daarnaast om met een langetermijnstrategie te komen tegen de polarisatie in de samenleving. Ook de wereld online vraagt aandacht, want 82 procent van de Nederlandse bevolking vindt dat er betere omgangsvormen nodig zijn op sociale media.

Meer aandacht voor burgerschap in het onderwijs
Eerder pleitte het CDA al voor meer aandacht voor burgerschap in het onderwijs. Daar ligt volgens het CDA een belangrijke kans om de manier waarop we met elkaar samenleven en het onderlinge respect te verbeteren. Het CDA voegt daar nu mediawijsheid en online omgangsvormen aan toe. CDA-fractievoorzitter Barend Tensen: “Dat is zeker niet alleen een taak van het onderwijs. Maar juist ook iets dat thuis, in de sportkantine en online veel meer aandacht zou moeten krijgen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.