13 november 2019

CDA bijeenkomst 26 november: praat mee over afval!

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was het een belangrijk thema: afval. Veel inwoners in onze dorpen zijn gewend én gehecht aan ‘hun’ afvalinzamelingssysteem. Of dat nu gaat om de ondergrondse containers in Rijnsburg en in ’t Duyfrak in Valkenburg, of de GFT- en restafvalbakken waar in andere delen van onze gemeente mee gewerkt wordt, we houden het liever zoals het is. Maar, we scheiden met elkaar ons afval nog verre van voldoende. De wettelijke norm is dat we 75% van ons afval zodanig scheiden dat er weer bruikbare grondstoffen van gemaakt kunnen worden. Dat percentage halen we bij lange na niet. (Onze) wethouder Corien van Starkenburg heeft de afgelopen periode dit onderwerp stevig beetgepakt en heeft met pilots getest welke methode de beste resultaten biedt. Daar praten we graag met u over door, tijdens een bijeenkomst op dinsdag 26 november. U bent welkom vanaf 19.15 uur, we starten de avond om 19.30 uur. 

Agenda

  • 19.30 uur: Huishoudelijk deel
  • Opening en mededelingen
  • Politieke terugblik door fractievoorzitter Barend Tensen
  • 20.00 uur: Inhoudelijk deel over Afval
  • Inleiding Piet Burgering van De Jong Milieuadvies
  • Presentatie Corien van Starkenburg: afval in Katwijk
  • Vragen en discussie

De avond wordt gehouden in De Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 in Rijnsburg. Praat en denkt u mee? Graag tot ziens op 26 november!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.