01 augustus 2020

CDA: blij met 50.000 euro voor kerkenvisie

De gemeente Katwijk maakt werk van een kerkenvisie naar aanleiding van een motie van het CDA, al een tijdje geleden ingediend tijdens de begrotingsbehandeling van november 2019.

Tradities en identiteit
Net vóór het zomerreces vroeg CDA-raadslid Irene van der Plas nog even na of er al een reactie is nadat Katwijk in februari een aanvraag had ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voor een decentralisatie-uitkering om een kerkenvisie op te stellen.  En ja, goed nieuws: er is aan de gemeente Katwijk een decentralisatie-uitkering van 50.000,-- euro voor de kerkenvisie toegekend. Voor het CDA is het belangrijk om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden en daar hoort het bewaken van ons erfgoed – óók van ons religieus erfgoed – zeker bij.

Voor het CDA is het belangrijk om de lokale cultuur, tradities en identiteit van de dorpskernen te behouden

Toekomst van onze kerkgebouwen
"Ik kan niet anders zeggen dan dat ik blij ben dat dit geld nu voor dit doel aan Katwijk wordt uitgekeerd", vindt Irene van der Plas, die zich al jaren inzet voor een kerkenvisie voor de gemeente. "De duurzame toekomst van 'onze kerkgebouwen' is onze gemeenschappelijke zorg en deze moet mét en voor alle betrokken partijen duidelijk worden vastgelegd. Je ziet te vaak dat kerken die zijn 'afgestoten' verloederen bij gebrek aan beheer en onderhoud. Het is goed om na te denken over het behoud van ons religieus erfgoed zodat ongewenste leegstand en soms zelfs sloop van waardevolle kerkgebouwen voorkomen wordt."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.