16 december 2021

CDA dringt aan op strengere handhaving vrachtwagenverbod Brouwerstraat

Er is nu zes weken een vrachtwagenverbod voor niet bestemmingsverkeer van kracht in de Brouwerstraat. Nog steeds rijden er dagelijks vrachtwagens door de Brouwerstraat en de Sandtlaan die niet in het centrum moeten zijn en de Brouwerstraat en Sandtlaan als doorgaande route gebruiken. Reden voor CDA-raadslid Jonathan de Mooij om in de pen te klimmen, raadsvragen te stellen en aan te dringen op strengere handhaving van het vrachtwagenverbod.

Actiestand
Uit de beantwoording bleek dat er in november visuele tellingen met kentekenregistratie plaatsgevonden hebben. De resultaten worden op dit moment verwerkt en later teruggekoppeld. De Mooij: “Zodra we meer informatie hebben delen we het direct via onze sociale mediakanalen. We vinden het belangrijk om in direct contact met omwonenden te blijven. Zij moeten zich veilig voelen en geborgen weten in hun leefomgeving.” Op vragen over handhaving kreeg het CDA te horen dat de politie in het begin van het verbod verschillende aanhoudingen heeft gedaan en inmiddels bekeuringen uitschrijft aan vrachtwagenchauffeurs die het verbod op de Brouwerstraat negeren. CDA-raadslid Dick Oudwater: “Ik verwacht van het college dat ze nu echt in de actiestand gaat!”

Bewoners en omwonenden moeten zich veilig voelen en geborgen weten in hun leefomgeving.

Evaluatie
Op basis van de tellingen en afstemming met GOA’s en politie wordt steeds bekeken in welke mate er opgetreden kan worden. Er zullen komend jaar nadat de stoplichten geplaatst zijn (verwachting september 2022) nogmaals tellingen plaatsvinden. Op basis daarvan volgt een evaluatie.

Oproep
Per maatregel worden steeds tellingen en metingen gehouden om de verkeerseffecten inzichtelijk te krijgen. De effecten daarvan worden dan in de evaluatie meegenomen. Op basis daarvan kan dan de volgende stap, het plaatsen van camera’s, plaatsvinden. Het CDA roept bewoners en gebruikers van de Brouwerstraat en Sandtlaan op contact op te nemen met de gemeente wanneer zij gevaarlijke situaties meemaken. Een mailtje sturen naar [email protected] kan natuurlijk ook.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.