16 juli 2018

CDA: een erfgoedvisie mét draagvlak

Het CDA is blij dat Katwijk nu een breed gedragen Erfgoedvisie heeft. Afgelopen donderdag stelde de gemeenteraad deze unaniem vast. Bij de opstelling zijn inwoners en organisaties nauw betrokken geweest en ook de uitvoering wordt met hen opgepakt.

"En zo hoort het ook", zegt CDA-raadslid Irene van der Plas. Vier jaar geleden ging zij voor in de kritiek op de ontwerp-Erfgoednota die toen op tafel lag. "Het ging hier om een droge ambtelijke nota die werd geboren aan het bureau van een ambtenaar. Echt een gemiste kans want erfgoed is van iedereen. Veel mensen zetten zich vrijwillig in voor bijvoorbeeld het onderhoud van onze monumenten en dan is het niet meer dan logisch dat je hen betrekt bij het opstellen van een Erfgoedvisie voor de gemeente."

Wat het CDA betreft is deze nalatigheid hersteld en heeft Katwijk nu een breed gedragen Erfgoedvisie waarin helder staat beschreven hoe belangrijk het is om ons erfgoed te behouden én te benutten en hoe we dat gaan aanpakken. Er komt een Erfgoedplatform en een Erfgoedkaart en speciale aandacht gaat uit naar het duurzaam behoud van onroerend erfgoed.

Kerkenvisie
Raadslid Irene van der Plas drong er opnieuw op aan om snel aan de slag te gaan met de eerder aan het CDA toegezegde Kerkenvisie. "De actualiteit vraagt erom dat duidelijk wordt op welke wijze onze kerkgebouwen een duurzame toekomst tegemoet kunnen gaan. Denk maar aan de eerdere discussie rondom de Petrakerk en de Maranathakerk in Rijnsburg. Er moet een gedragen keuze worden gemaakt welke kerken in bestendig gebruik kunnen blijven en welke voor herbestemming in aanmerking komen. Dat schept duidelijkheid voor de lokale gemeenschap." Wethouder Knape meldde hierop dat een eerdere suggestie van het CDA om Katwijk aan te melden voor één van de pilots die het rijk in dit verband gaat uitvoeren, intussen door de gemeente is opgepakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.