01 oktober 2018

CDA: Gemeente pakt rol bij informeren en ondersteunen van sportclubs bij subsidieaanvraag

CDA-raadslid Irene van der Plas heeft vorige maand vragen gesteld aan het Katwijkse college over een nieuwe rijkssubsidie voor sportverenigingen en de mogelijke ondersteuning bij een subsidieaanvraag voor de amateursportclubs in Katwijk. Reden voor deze oproep is een nieuwe subsidieregeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Er is maar liefst 87 miljoen beschikbaar voor amateursportclubs die zij kunnen investeren in hun accommodaties en/of voorzieningen.

Informeren sportclubs
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de beantwoording toegezegd om de subsidie actief onder aandacht te brengen bij de sportclubs door hen alvast via mail op de hoogte te brengen en daarnaast uit te nodigen voor een speciale informatieavond over deze regeling. Verder komt het onderwerp op de agenda van het structurele overleg met de (buiten)sportverenigingen. Haast blijft geboden, de regeling treedt in werking vanaf 1 januari 2019.

Ondersteuning bij subsidieaanvraag
Het CDA wilde ook weten of de vrijwilligers bij de sportclubs geholpen kunnen worden bij de administratieve last van een subsidieaanvraag. Ook op deze vraag kwam een positief antwoord van de gemeente. Er wordt ondersteuning geboden vanuit het Welzijnskwartier en er is een informatieavond in voorbereiding waar een presentatie wordt gegeven door de Vereniging Sport en Gemeenten. Meerdere verenigingen kunnen een gezamenlijke subsidieaanvraag doen en daarom is het wenselijk dat kleinere verenigingen zich aansluiten bij de grotere. De grotere verenigingen zijn beter in staat om zo'n subsidieaanvraag voor te bereiden en in te dienen. Het Welzijnskwartier en de Gemeente Katwijk hebben hierin een coördinerende en adviserende rol.

Maatschappelijke functie sportclubs
Het CDA hoopt natuurlijk dat de Katwijkse sportverenigingen optimaal gebruik maken van deze subsidieregeling. Irene van der Plas: "Wij dragen onze sportclubs een warm hart toe. De belangrijke maatschappelijke functie van sportclubs staat voor ons als een paal boven water. Wat vrijwilligers aan tijd en energie steken in het laten draaien van sportverenigingen is vaak ongelofelijk. Als er dan extra subsidie voor de clubs aangevraagd kan worden, dan moeten we ons daar actief voor inzetten." Het CDA-raadslid is voor nu tevreden met de rol die de gemeente bereid is te nemen om sportclubs te informeren en te ondersteunen bij subsidieaanvragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.