25 april 2020

CDA: Grote teleurstelling over traject tijdelijke N206

Het CDA heeft donderdagavond in het debat haar afgrijzen uitgesproken over de gang van zaken rond de tijdelijke verlegging van de N206 aan de noordkant, als gevolg van werkzaamheden aan diezelfde weg voor de Rijnlandroute. De provincie en de aannemer hebben in eerste instantie te weinig aandacht gehad voor participatie en voorlichting, wetende dat de impact voor de Valkenburgers groot zou zijn. Op aandringen van inwoners, scholen en de gehele gemeenteraad is er uiteindelijk naar de alternatieven aan de zuidkant gekeken.

In september 2019 mobiliseerde de hele gemeenteraad zich met een motie om de provincie zover te krijgen. Tussen alle telefoontjes met KSV, Provincie en vele werkbezoeken ter plaatse van onze CDA fractie- en statenleden door hebben we in november de kaders van het onderzoek naar alternatieven aan de zuidkant nog verruimd en de nadruk scherper gelegd op leefbaarheid en een goede ontsluiting. Intussen reikte Katwijk Smart Village de provincie een uitgebreid plan aan waar door een meer samenhangende aanpak kosten bespaard konden worden met een keuze voor de zuidkant. Dit mocht niet baten; hier is onvoldoende serieus naar gekeken. 

Vol verbazing vernamen wij dat de extra kosten (zo’n 15-20 miljoen) door de gedeputeerde van de provincie bij Katwijk werden gelegd. De omgekeerde wereld!

Extra kosten
Vol verbazing vernamen wij vervolgens dat de extra kosten (zo’n 15-20 miljoen) door de gedeputeerde van de provincie bij Katwijk werden gelegd. De omgekeerde wereld! Geld dat de gemeente helaas niet heeft; de kosten in de jeugdzorg lopen nog altijd op, de gemeente heeft de laatste jaren taken erbij gekregen zonder de daarbij behorende financiële middelen en ook Corona zal zijn weerslag hebben op ons huishoudboekje. Onze wethouders hebben het er al tijden druk mee.

Afkeuren op morele gronden
In een motie (aangenomen) die we samen met GemeenteBelangen, Hart voor Katwijk en DURF hebben ingediend en door de ChristenUnie werd gesteund hebben we het doorlopen traject zoals door de provincie en de aannemer is ingezet op morele en maatschappelijke gronden afgekeurd. Zie: https://katwijk.notubiz.nl/document/8672236/3. Ook beraden wij ons, zoals een inspreker adviseerde, op stappen richting belangenorganisatie VNG (Vereniging voor Nederlandse Gemeenten). Ook als raadsleden en gemeentebestuur moeten we een en ander evalueren en in perspectief plaatsen: hoe kunnen we dit in de toekomst voorkomen?

Het klink heel gek en ontzettend tegenstrijdig.

Omgevingsvergunning
Het afwijzen van de omgevingsvergunning zou, gekeken naar het uitgebreide onderzoek en de second opinion van de gemeente, vertraging en veel extra kosten (miljoenen) met zich meebrengen en daarmee de Valkenburger uiteindelijk niet helpen. Het overduidelijke gebrek aan maatschappelijk draagvlak zou in een rechtszaak niet opwegen tegen de standaardcriteria waar de aannemer puur technisch gezien aan voldoet. Dat klinkt heel erg gek en ontzettend tegenstrijdig, maar het is een wrange en juridische realiteit (ook gekeken naar eerdere vergelijkbare rechtszaken) waarvan we het als bestuurders én volksvertegenwoordigers onverstandig vinden die te negeren. Een beslissing ook, die we bepaald niet lichtzinnig hebben genomen als fractie. Integendeel. We begrijpen dat dit een technisch en moeilijk verhaal is. Voor vragen kunt u altijd een mailtje sturen naar fractie@cdakatwijk.nl

Toekomst en woord van dank
Op deze plaats spreken wij onze bewondering en waardering uit voor de inspanningen van KSV en al die Valkenburgers die hebben geprobeerd dit schip te keren. Ze zijn nooit echt serieus genomen door de provincie. Dat gevoel hebben wij, als raadsleden ook. 

Een enorm katergevoel dat voorlopig met geen enkel medicijn is weg te spoelen.

Toch moeten we door, zoals een van de insprekers treffend aangaf. Graag zetten we ons, wederom zij aan zij met KSV, scholen en Valkenburgers, in om de situatie enigszins draaglijk te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.