29 mei 2019

CDA: ‘Huis van de Buurt’ goede stap aanpak eenzaamheid ouderen

Afgelopen maandag werd het 'Huis van de Buurt' in wooncomplex Zwanenburg in Katwijk aan Zee feestelijk geopend. Het 'huis' vormt het middelpunt voor activiteiten en ontmoeting in de wijk en is een initiatief van de gemeente in samenwerking met Welzijnskwartier en de Algemene Ouderen Bond Katwijk (AOBK). CDA-fractievoorzitter Barend Tensen was bij de drukbezochte opening aanwezig, evenals CDA-wethouders Corien van Starkenburg en Adger van Helden. Zij genoten van zang ("... In Katwijk staat een huis..."), dans en van een sfeer van geborgenheid.

Sociale fitheid
In het wooncomplex is een speciale huiskamer waar eenzame en kwetsbare ouderen samen kunnen komen, een kopje koffie kunnen drinken, een hapje mee willen eten of gewoon even lekker bij willen kletsen. Juist dat laatste is een groeiend probleem in de snel vergrijzende gemeente Katwijk: eenzaamheid onder ouderen.

"Sociale fitheid", omschreef wethouder Zorg en Ondersteuning Van Starkenburg het treffend in haar openingsspeech. Naast de fysieke fitheid die automatisch afneemt bij het ouder worden kun je ook aan sociale fitheid verliezen. Bijvoorbeeld bij het verliezen van een naaste of geliefde. Na een tijdje gaat zelfs een simpel kletspraatje je minder goed af en raak je langzaam in een isolement. Het Huis van de Buurt is een mooi initiatief om die eenzaamheid tegen te gaan en op laagdrempelige wijze met anderen in contact te komen. Tegelijkertijd, zo benadrukte de wethouder ook, is de zorg en aandacht voor ouderen een verantwoordelijkheid van ons allemaal, van familie, buren, kennissen en verenigingen.

Eenzaamheid bij ouderen aanpakken
Inzetten op het versterken van bestaande maatschappelijke en sociale verbanden, en ouderen stimuleren om zelf op zoek te gaan naar sociale contacten is voor het CDA al langere tijd een belangrijk speerpunt. Vooral op het gebied van preventie en signalering valt er nog een hoop te winnen. Het CDA vindt het van groot belang dat vrijwilligers en professionals tijdig (leren) signaleren wanneer iemand eenzaam is. Op deze manier kan er vroeg informele ondersteuning of zo nodig professionele interventie in gang worden gezet. Initiatieven als het Huis van de Buurt, waar verschillende maatschappelijke partijen nauw bij betrokken zijn, zijn hiertoe een stap in de goede richting.

Iedereen is welkom
Het Huis van de Buurt is er overigens niet alleen voor ouderen. Katwijkers, Rijnsburgers en Valkenburg van alle leeftijden die op zoek zijn naar afleiding, gezelligheid en saamhorigheid zijn welkom. Ook is er aandacht voor valpreventie, ondersteuning voor mantelzorg en financiële ondersteuning bij digitaal bankieren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.