04 september 2019

CDA: informatieve vragen over stand van zaken bij Katwijk Marketing

In het najaar komt in de gemeenteraad 'het plan voor de toekomst van Katwijk Marketing' op tafel. Zowel de citymanager als de citymarketeer van Katwijk Marketing (KM) zijn inmiddels vertrokken waardoor de citymarketingorganisatie geen bezetting meer heeft. Wat zijn de gevolgen hiervan?, wilde de CDA-fractie weten. Raadslid Irene van der Plas stelde hier op 19 augustus een aantal informatieve vragen over aan de gemeente. Een korte samenvatting van de antwoorden:

  • De lopende werkzaamheden van KM worden momenteel uitgevoerd onder toezicht van de interim gedelegeerd bestuurder vanuit de Raad van Toezicht. Er is een stagiaire beschikbaar en er is overleg om een van de communicatieadviseurs van de gemeente tijdelijk onder te brengen bij Katwijk Marketing. Ook zijn er op projectbasis werkzaamheden uitbesteed bij derden.
  • De VVV-functie draait door. De 'backoffice' blijft minimaal twee dagen per week functioneren en er is overleg gaande voor een tijdelijke oplossing. De najaar campagnes zijn zoals voorgaande jaren uitbesteed.
  • De financiële gevolgen van het vertrek van de twee functionarissen van KM en van andere lopende zaken worden op dit moment in kaart gebracht. Over de precieze financiële consequenties volgt nadere informatie.

Het CDA ziet als voorwaarde voor een succesvolle citymarketingorganisatie dat er breed draagvlak is bij alle betrokken partijen en dat er op strategisch én financieel vlak transparante en heldere afspraken komen voor een langere periode. Als er versnippering is en de krachten niet worden gebundeld, dan wordt dit een moeilijk verhaal.

De politieke discussie over de toekomst van KM volgt binnenkort als er een plan met toekomstscenario's aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Irene van der Plas: "Het CDA ziet als voorwaarde voor een succesvolle citymarketingorganisatie dat er breed draagvlak is bij alle betrokken partijen en dat er op strategisch én financieel vlak transparante en heldere afspraken komen voor een langere periode. Als er versnippering is en de krachten niet worden gebundeld, dan wordt dit een moeilijk verhaal." Voor het CDA geldt verder in ieder geval:

  • Wij zien perspectief in intensivering van de samenwerking met Leiden Marketing, zeker wat betreft uitvoering van campagnes.
  • De VVV-functie willen wij binnen de gemeente houden.
  • Een organisatie als KM dient zich niet met evenementen bezig te houden. Dat kunnen de evenementenorganisatoren zelf heel goed.

Wat geef jij ons mee als het gaat om de toekomst van Katwijk Marketing? We horen het hier graag!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.