07 mei 2019

CDA: Kansen voor een Knarrenhof voor senioren in Katwijk

Los van de politieke agenda zijn wij als fractie veel in de samenleving te vinden. Om bijvoorbeeld te praten over de woonbehoefte van mensen boven de 50 jaar en over een nieuwe vorm van seniorenhuisvesting: de Knarrenhof.

Fractievoorzitter Barend Tensen en raadslid Irene van der Plas zaten vorige week aan tafel met 2 vertegenwoordigers van de initiatiefgroep Knarren Katwijk. Een gesprek over hun inspanningen om, samen met de Stichting Knarrenhof Nederland, een Knarrenhof in de gemeente Katwijk te realiseren. Clara van Rijn en Jan Eikmans van Knarren Katwijk vertellen vol enthousiasme over deze vernieuwende kleine woongemeenschap waar ook in Katwijk zeer veel belangstelling voor is. In Zwolle is onlangs de eerste Knarrenhof geopend met 48 woningen.

Seniorenhuisvesting is een speerpunt voor ons, ook omdat er dan voor jongeren juist weer woonruimte vrijkomt.

Veranderingen in de zorg, een overheid die wil dat mensen langer zelfstandig blijven en de wens van ouderen om kleiner te wonen, zijn een stimulans voor veel mensen om zelf iets te regelen voor hun oude dag. Mensen willen regie houden over hun leven en zoeken naar een plek om ook op hogere leeftijd prettig en veilig te wonen met bereikbare zorg om de hoek. "Het begint met sociale en actieve ouderen. Met de mensen dus en niet met de stenen. Je vormt met elkaar een groep, je kijkt naar elkaar om (nabuurschap) en als groep bepaal je ook met elkaar de regels van de woongemeenschap", vertelt Clara. "Belangrijk om te beseffen", vult Jan aan, "is dat over 10 jaar de helft van de mensen 60+ is. Dit soort 'nieuwe bejaardenhuisinitiatieven' zijn een gat in de markt. Vanuit de landelijke overheid is er ook steun in de vorm van garantstelling bij leningen."

In Katwijk liggen er op termijn kansen voor een locatie van een Knarrenhof op vliegveld Valkenburg (bijvoorbeeld 24 à 25 woningen). Maar ook lopen er al onderhandelingen met de gemeente over de locatie Julianaschool (Julianahof) in Rijnsburg (bijvoorbeeld 18 woningen).

Het CDA is een grote voorstander van vestiging van een Knarrenhof in de gemeente en hoopt dat er snel duidelijkheid komt over een locatie. "Dit past uitstekend bij hoe wij als CDA over wonen in de toekomst denken. Seniorenhuisvesting is zonder meer een speerpunt voor ons, ook omdat er dan voor jongeren juist weer woonruimte vrijkomt. Experimenteren met woonvormen is van groot belang en zullen wij van harte ondersteunen", aldus CDA-raadsleden Barend en Irene.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.