18 juni 2019

CDA: Kostenbesparingen mét oog voor samenleving en cultureel welzijn

Een kakafonie van geluid schalde vorige week donderdagavond door de hallen van het gemeentehuis. De vertegenwoordigers van de Muziekschool, verantwoordelijk voor dit muzikale 'protest', waren een van de velen die uitrukten om hun stem te laten horen tegen de voorgenomen bezuinigingen.

Culturele waarde van muziekonderwijs
Een duidelijk teken dat muziekonderwijs een niet te onderschatten culturele waarde voor de Katwijkse gemeenschap vertegenwoordigt. Vele talentvolle musici genoten hier hun opleiding en dragen vandaag de dag bijvoorbeeld bij aan samenkomsten van kerken en geloofsgemeenschappen in Katwijk. Het CDA is altijd bereid te kijken waar het organisatorisch beter en/of efficiënter kan, het bereikbaar houden van muziekonderwijs staat voor ons echter als een paal boven water.

Oplossingsgericht
Ook Jason Vergunst, beheerder van de Dierenweide Rijnsburg waar het college op wil bezuinigen, bracht met overtuiging de toegevoegde maatschappelijke waarde van een buitengebied waar volwassene, kind, oudere en dier met elkaar in contact komen naar voren. Het CDA denkt actief mee over een oplossing, bijvoorbeeld in de vorm van een stichting of met bijdragen uit de samenleving. Zo klom Rijnsburgs raadslid Dick Oudwater nog tijdens de raadscommissie al in de pen om het college te vragen naar een compleet kostenoverzicht op jaarbasis, naar de mogelijkheden voor het oprichten van een stichting en hoe het precies zit met de eerdere gift van Fonds 1818 van 6000 euro.

Ook de bijdrage van de Bibliotheek en de persoonlijke verhalen van de insprekers namens Welzijnskwartier maakten indruk. Zij onderstreepten eens te meer dat, bij bezuinigingen van deze schaal, zorgvuldige communicatie vanuit de gemeente cruciaal is. Onze fractie, alsook de gehele raad, gaat de komende tijd een oordeel vormen. Dat doen we zorgvuldig en met oog voor al die organisaties binnen het rijke verenigingsleven van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg.

Moeilijke keuzes
Financieel woordvoeder Bas Drinkwaard: "Om in de toekomst financieel gezond te blijven moeten we nu keuzes maken. De komende weken wordt er meer duidelijk, bijvoorbeeld over het precieze effect van het door de regering inmiddels toegezegde extra geld voor de jeugdzorg. Aan ons de taak om, met de gehele raad, de juiste afweging te maken over het totale pakket aan voorgenomen bezuinigingen. Dat wordt nog een flinke uitdaging." Suggesties? ... zijn altijd welkom. Fractievoorzitter Barend Tensen: "We gaan de eerder genoemde uitdaging graag samen met de inwoners aan. Je kunt ons altijd bereiken via Facebook of Instagram of een mailtje sturen naar fractie@cdakatwijk.nl."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.