18 januari 2020

CDA: Landschapspark geeft toekomst aan het verleden

Een openbaar toegankelijk landschapspark aan de oostkant van de duinen met doorlopende wandelverbindingen naar de Pan van Persijn en het Ringpark. Dit beeld lijkt dichterbij te komen nu Dunea een vergunning krijgt om de drinkwaterproductie in het gebied Berkheide uit te breiden.

Landschapspark
Het CDA ziet grote toekomstkansen voor het plan van een landschapspark waar behalve waterwinning, natuur, recreatie en erfgoed een plek krijgen. Een mooi openbaar en toegankelijk park voor iedereen. Met een aantal gerestaureerde barakken waar het verhaal wordt verteld van het barakkendorp en het militair verleden. Met voorlichting over waterwinning, met een natuur- en milieu-educatief centrum, met een spelend leren en ontdekplek voor kinderen en mogelijke andere initiatieven.

De balans tussen de verschillende functies in dit gebied is een ingewikkelde puzzel waarover wij uitgebreid met erfgoedmensen en Dunea hebben gesproken. 

CDA-raadslid Irene van der Plas: “De balans tussen de verschillende functies in dit gebied is een ingewikkelde puzzel waarover wij met erfgoedmensen en Dunea hebben gesproken. Onze keus is dit gebied een toekomst te geven met behoud van het verhaal en de beleving van het verleden. Het zit hier al heel lang op slot. Inwoners en bezoekers kunnen straks genieten van een prachtig wandelpark waarvan minimaal vier gerestaureerde barakken het levendige centrum vormen.

Barakken
Behoud van het complete barakkendorp is niet haalbaar. Met de stikstofproblematiek en de wet- en regelgeving is het mogelijk vier van de achttien barakken aan de Wassenaarsweg te behouden en in oude staat te herstellen. En dat kan alleen maar omdat wordt meegelift op de dwingende reden van waterwinning. “Aan een volledig maar leegstaand barakkendorp waar niets in kan en waar een hek omheen staat, heb je niks. Een levende kern van minimaal vier barakken biedt volop kans om het erfgoed beleefbaar te maken”, aldus Irene van der Plas. Daarin moet voldoende ruimte zijn om het historische verhaal van het gebied te vertellen. Een ontwerp waarin de lintbebouwing van het boerderijdorp op een moderne en creatieve manier zichtbaar blijft, is ook een voorwaarde van het CDA.

Het CDA ziet grote toekomstkansen voor het plan van een landschapspark waar behalve waterwinning, natuur, recreatie en erfgoed een plek krijgen.

Het is zaak dat alle partijen nu een gezamenlijk plan voor de invulling van de resterende barakken maken. “De barakken zijn in oorlogstijd gebouwd, hoe goed zou het zijn als het in vredestijd lukt draagvlak te vinden om de gebruiks-, belevings- én toekomstwaarde van het erfgoed in dit gebied te borgen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.