03 december 2019

CDA: Leefbaarheid en bereikbaarheid prioriteit tijdelijke N206

Vorige week donderdagavond heeft de gemeenteraad na enkele aanpassingen ingestemd met het plan van aanpak 'alternatieven tijdelijke weg N206'. Dat onderzoek, waarin drie zuidelijke varianten worden meegenomen, moet op 31 januari 2020 klaar zijn.

Vruchtbare samenwerking
Fractievoorzitter Barend Tensen: "Als fractie hebben we hier, na veel signalen van omwonenden en scholen, kort na de zomer al op willen inspelen. In een vruchtbare samenwerking met maatschappelijk middenveld en uiteindelijk raad en college ligt hier nu een goed stuk. Speciale dank daarom voor de onvermoeibare inzet van Katwijk Smart Village. Hun technische kennis maar ook hun visie op behoorlijk bestuur dat ze niet onder stoelen of banken hebben gestoken, bleek zeer welkom."

Scholen betrekken
Wel gaf hij mee dat de ontsluiting van het dorp in orde moet zijn en dat de raad, omwonenden én scholen nauw bij het vervolgtraject moeten worden betrokken. Tensen: "Tijdens de sessie bleek dat de scholen nog niet waren uitgenodigd om naar de situatie te komen kijken. Dat moet beter."

Tijdens de sessie bleek dat de scholen nog niet waren uitgenodigd om naar de situatie te komen kijken. Dat moet beter.

Prioriteiten
Over het onderzoek: "We snappen dat grondeigendom, tijd en geld cruciaal zijn. Maar zien graag dat 'woonmilieu' en 'draagvlak omgeving' prioriteit krijgen. Daar begon het per slot van rekening allemaal om," aldus Tensen. De wethouder neemt deze punten in zijn brief naar de provincie mee. Vragen en/of opmerkingen? Stuur gerust een mailtje naar fractie@cdakatwijk.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.