20 februari 2020

CDA: Maak werk van te hoog loodgehalte in drinkwater

Het CDA heeft het college vragen gesteld over de gevaren van loden drinkwaterleidingen in Katwijk. Vorige maand luidde in Amsterdam de noodklok over een te hoog loodgehalte in het drinkwater. Veel woningen die vóór 1960 zijn gebouwd hebben loden waterleidingen onder de huizen hebben, wat leidt tot ongezond drinkwater. 

Risico's
CDA-raadslid en indiener van de vragen Jacco van Duijn: “Een te hoog loodgehalte in drinkwater is vooral een gezondheidsrisico voor zwangere vrouwen of kleine kinderen. Mensen die dit ongezonde water drinken hebben een verhoogde kans op een lager IQ (1 tot 5 punten), chronische nierziekte en een verhoogde bloeddruk.” In de gemeente Katwijk zijn er ongeveer 7000 huizen waarbij het mogelijk is dat deze leidingen zich onder het huis bevinden. Van Duijn: “Het probleem is echter dat de gemeente niet weet of er in de gemeente daadwerkelijk huizen zijn met loden drinkwaterleidingen en waar deze zich bevinden."

Een te hoog loodgehalte in drinkwater vormt een gezondheidsrisico.

Actie
Het CDA vraagt het college daarom actie te ondernemen en de aanwezigheid van drinkwaterleidingen in kaart te brengen. Huiseigenaren met een risico kunnen vervolgens ingelicht worden over de gevaren en eventueel geholpen worden bij het vervangen van de leidingen. In het geval van sociale huurwoningen is het belangrijk dat er afspraken met Dunavie gemaakt worden.

Prioriteit
Plekken waar veel kinderen en zwangere vrouwen komen, zoals scholen en kinderdagverblijven krijgen wat het CDA betreft prioriteit omdat die groep het meest kwetsbaar is. Van Duijn: “We hopen dat de wethouder snel inzichtelijk heeft welke huizen en gebouwen risico lopen op ongezond drinkwater.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.