05 februari 2019

CDA: Meer diversiteit in aanbod basisonderwijs binnen gemeente

Met het sluiten van de Dubbelburg in Rijnsburg verliest de gemeente op termijn een openbare basisschool. Het stelt ouders voor de vraag op welke school ze hun kind nu kunnen/willen plaatsen. Hun keuze is gering en dit roept vragen op bij het CDA. Woordvoerder Onderwijs Lisette van der Maden: "Die 79 kinderen die niet meer naar de Dubbelburg kunnen moeten toch ergens geplaatst worden en het onderwijsaanbod is nu te beperkt. Het zou meer aan moeten sluiten op de wensen in onze dorpskernen." Het CDA stelt in de schriftelijke vragen die deze week richting het college werden gestuurd onder meer voor om een enquĂȘte onder jonge ouders te houden om de behoefte naar onderwijsvormen te peilen. Schoolbesturen zouden hier vervolgens meer op in kunnen spelen.

Die 79 kinderen die niet meer naar de Dubbelburg kunnen moeten toch ergens geplaatst worden en het onderwijsaanbod is nu te beperkt. Het zou meer aan moeten sluiten op de wensen in onze dorpskernen.

Het college heeft laten weten zich in te zetten voor een divers aanbod, waaronder openbaar onderwijs, maar geeft hiervoor alleen projectlocatie Valkenburg als voorbeeld. Het college zou er volgens het CDA goed aan doen voortvarender aan de slag te gaan en een divers onderwijsaanbod actief te stimuleren. Zo zou niet alleen contact gezocht kunnen worden met de schoolbesturen binnen de gemeente, maar ook daarbuiten. Van der Maden: "Het actief benaderen van schoolbesturen in de regio die Algemeen Bijzondere Onderwijsvormen aanbieden, zoals Dalton, Jena of Montessori, en vragen naar de mogelijkheden tot samenwerking past bij een toekomstgerichte gemeente."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.