03 september 2019

CDA: opheffen bushalte Tramstraat lijkt van de baan

Goed nieuws! Het ziet er naar uit dat de bushalte aan de Tramstraat toch behouden blijft. Het CDA, dat zich net als de SGP heeft ingespannen voor deze zaak, hangt de slingers nog niet op maar is hoopvol dat gemeente, provincie en Arriva het belang van deze halte voor inwoners die minder goed ter been zijn, de doorslag laat geven.

Onrust
Vanwege de komst van de snelle busverbinding R-Net was het plan om de halte aan de Tramstraat op te heffen. Dit leidde in april tot boosheid en onrust onder Katwijkse ouderen die veel gebruik maken van deze halte bij Dienstencentrum De Zwanenburg, de Parledam en andere seniorenwoningen. CDA-raadslid Irene van der Plas schaarde zich achter de protesterenden. "Als je als gemeente de ambitie hebt om eenzaamheid te bestrijden, om mensen actief te houden en zelfredzaam te laten zijn, als je ouderen wilt ondersteunen en inzet op levensloopbestendige wijken, dan vraagt dat om goede voorzieningen waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van onze samenleving. Maatwerk voor ouderen gaat verder dan een dekkingsnorm van 500 meter tussen haltes hanteren", aldus Van der Plas.

Van nee naar ja
Waar de Algemene Ouderen Bond Katwijk voorop liep in de protesten, voerden CDA en SGP de politieke druk op. Op vragen van het CDA of de gemeente bereid was met de provincie in gesprek te gaan over de toekomstige plaatsing van de haltes, kwam een weinig hoopgevend antwoord: "Nee, dat is niet mogelijk en wenselijk". Na nog meer vragen van CDA en SGP ging wethouder Nagtegaal uiteindelijk in gesprek met de AOBK en vervolgens met de provincie en Arriva. Toen bleek dat er bij deze partners wél direct bereidheid was om naar een oplossing te zoeken.

Oplossing
Nu meldt het gemeentebestuur op recente vragen van CDA en SGP dat er een oplossing met draagvlak is gevonden. De halte aan de Tramstraat kan worden gehandhaafd en opgewaardeerd tot een R-net halte. Halte Nieuw Brittenburg blijft dan in de huidige vorm bestaan en wordt geen R-net halte. In september wordt definitief besloten of de voorliggende oplossing doorgang krijgt. Irene van der Plas: "Als de uitkomst van dit hele verhaal inderdaad wordt dat de halte aan de Tramstraat in gebruik blijft, dan is dat 'een redding op het laatste moment'. Zo wil het CDA het gemeentebestuur ook graag zien handelen. Opkomen voor de inwoners, proberen of iets beter kan worden en niet bij voorbaat al zeggen dat iets niet kan."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.