22 juni 2020

CDA: permanent hondenveldje bij Waterboslaan goede zaak

Met een motie op heeft de gemeenteraad afgelopen week het college verzocht om het hondenveldje op de splitsing Valkenburgerweg/Waterboslaan in de Rijnsburgse wijk Frederiksoord-Zuid permanent aan te wijzen als hondenuitlaatplek. Bij de behandeling van de uitgangspunten voor het uitwerkingsplan Frederiksoord-Zuid bleek dat er geen hondenveldje was opgenomen voor deze nieuwe woonwijk.

Weinig hondenveldjes in Rijnsburg
De gemeente is al niet scheutig met hondenveldjes in Rijnsburg. Waar Katwijk in totaal over 25 hondenveldjes beschikt, zijn er daarvan maar drie in Rijnsburg gelegen. Van deze drie veldjes is alleen het gebiedje voor viervoeters in de Horn permanent. Het veldje langs het Kanaal is voor vijf jaar gehuurd van een particulier eigenaar en het veldje op de splitsing van de Valkenburgerweg/Waterboslaan staat op de nominatie om binnen enkele jaren te worden bebouwd. CDA-raadslid Dick Oudwater begrijpt daar niks van. “Er zijn veel inwoners met honden, óók in Rijnsburg. Het is toch te gek voor woorden dat hondenbezitters van de Kleipetten en Fredriksoord dan maar via de Joop van der Reijdenbrug naar Valkenburg moeten lopen om daar gebruik te maken van een hondenveld. Bij de planvorming van een nieuwe wijk moet daar gewoon een plek voor worden aangewezen. Jammer dat dat nu weer niet is gedaan.”

“Er zijn veel inwoners met honden, óók in Rijnsburg.

Permanent veld
Het CDA en Gemeentebelangen, die het initiatief namen voor de motie, hebben in 2019 ook al aandacht gevraagd voor een norm voor hondenveldjes in nieuwe woonwijken. Het antwoord van de gemeente was toen dat het inderdaad van belang is dat nieuwe woonwijken worden ingericht met een toereikend oppervlak aan hondenveldjes. Dick Oudwater is er laconiek onder. “Als er dan geen nieuw hondenveldje bij deze nieuwe woonwijk komt, dan zorgt deze motie er in ieder geval voor dat de wethouder nu het verzoek heeft de hondenuitlaatplek aan de Valkenburgerweg/Waterboslaan permanent aan te wijzen voor Frederiksoord en de Kleipetten. Een goede zaak!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.