13 augustus 2019

CDA: Snel duidelijkheid over woningen Kleine Duinvallei

Recent werd aangekondigd dat de realisatie van de woonstudio's in de Duinvallei weer een stapje dichterbij is. Het project loopt inmiddels al enkele jaren. Gezien de woningnood onder starters is haast geboden, zoals het college ook al constateerde naar aanleiding van schriftelijke vragen van de PvdA november vorig jaar. CDA-fractievoorzitter Barend Tensen heeft daarom vragen gesteld over de voortgang.

Veel inschrijvers
Gezien de tijdigheid van het project (tien jaar) is het moeilijk om financiers te vinden. Het CDA wil van het college weten wat de huidige status van het project is, wat het college heeft gedaan om de initiatiefnemers te ondersteunen en of de recente bestuurswissel bij wooncorporatie Dunavie een positieve invloed kan hebben. Tensen: "Binnen zeer korte tijd hadden 250 jongeren zich aangemeld voor één van de 80 woonstudio's. Die jongeren hebben er recht op om op korte termijn te weten waar ze aan toe zijn."

Binnen zeer korte tijd hadden 250 jongeren zich aangemeld voor één van de 80 woonstudio's.

Denkfout
Op de website van Katwijk Actueel viel pas te lezen dat het college niet wil meebewegen richting een eventuele vervolglocatie en dat de Kleine Duinvallei los wordt gezien van de woningbouwopgave die de gemeente heeft. Tensen: "Dat is wat ons betreft een denkfout. Gezien het woningtekort onder starters hangt de Kleine Duinvallei juist nauw samen met de woonagenda die we na de zomer gaan vaststellen."

Meer ambitie met experimentele woonruimtes
De gemeente mag volgens het CDA sowieso wel wat meer ambitie tonen als het gaat om experimentele en tijdelijke woonruimtes voor starters. "Zet er een aantal neer om tijdelijk in de vraag te voorzien zoals we dat in Leiden hebben gezien achter Corpus. Een meer proactieve rol van de gemeente is absoluut nodig, bijvoorbeeld bij het zoeken naar een alternatieve locatie voor de woonstudio's als de tien jaar is verstreken," aldus Tensen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.