25 maart 2021

CDA: Stappen richting een veilige Brouwerstraat

Al jaren wordt er in Rijnsburg gesproken over de Brouwerstraat. Door veel verkeer, waaronder vrachtverkeer, voelen kwetsbare gebruikers van de weg zoals fietsers en voetgangers zich er onveilig. Nu ligt er dan eindelijk een stevig rapport waarin vele maatregelen aan bod komen. 

De aanhouder wint
Dat rapport ligt er niet zonder slag of stoot. Deze hele raadsperiode heeft het CDA non-stop politieke vragen gesteld over voortgang en analyse. Want dat het een complex probleem betreft is duidelijk. Bijvoorbeeld door de dubbelfunctie ontsluitingsweg én woongebied. Maatregelen moeten daarom in samenhang genomen worden, iets dat het CDA in al haar politieke vragen heeft benadrukt.

Deze hele raadsperiode heeft het CDA non-stop politieke vragen gesteld.

Maatregelen
In het rapport staan drie maatregelen: het instellen van een 30km/uur gebiedsontsluitingsweg (GOW-30), een vrachtwagenverbod en het plaatsen van verkeerlichten. Het CDA uitte in de informatieve raadscommissie twijfels over de GOW30-maatregel omdat de Brouwerstraat dan ook een voorrangsweg gaat worden. Op dit moment heeft rechts voorrang waardoor auto’s langzamer rijden. CDA-raadslid Jonathan de Mooij verwacht: “Als het straks een voorrangsweg wordt zal de snelheid weer gaan toenemen.” 

Wel handhaven
In het vrachtwagenverbod voor doorgaand (sluip)verkeer kan het CDA zich vinden. “Als er maar gehandhaafd gaat worden anders heeft deze maatregel geen zin”, aldus De Mooij. De winkels kunnen in dit scenario gewoon bevoorraad worden omdat dat bestemmingsverkeer is. Om te voorkomen dat de vrachtwagens via de Sandtlaan en Molentuinweg gaan rijden zal er ook een vrachtwagenverbod komen voor de Sandtlaan.

Betere participatie
Bij het participatietraject plaatst het CDA kanttekeningen. Voor de laatstgehouden participatiebijeenkomst ontvingen bewoners van de Brouwerstraat, leden van de wijkraad, fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland en de KOV een uitnodiging. Het CDA ziet graag dat ook de bewoners van omliggende straten zoals van o.a. de Korte Voorhouterweg, Van Beuningenstraat, Collegiantenstraat en Van der Koddestraat bij het traject van de herinrichting worden betrokken. Zij ondervinden namelijk dagelijks overlast van sluipverkeer wanneer alles vaststaat in de Brouwerstraat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.