15 januari 2019

CDA stelt vragen over veiligheid en bevoegdheden van handhavers

Gemeentelijke Opsporingsambtenaren (GOA's) worden steeds meer ingezet voor veiligheidstaken van de politie. Regelmatig komen zij in gevaarlijke situaties terecht waarin zij zich niet kunnen verdedigen omdat zij niet voldoende middelen, zoals wapenstokken of pepperspray, tot hun beschikking hebben. Dit jaar vonden er tijdens de jaarwisseling bijvoorbeeld weer veel vernielingen plaats en de politie en de GOA's handhaven waar mogelijk. CDA raadslid en woordvoerder veiligheid Dick Oudwater: "Het roept bij onze fractie vragen op hoe de veiligheidssituatie er in Katwijk uitziet. GOA's moeten gewoon hun werk kunnen doen zonder te vrezen voor hun veiligheid."

Het roept bij onze fractie vragen op hoe de veiligheidssituatie er in Katwijk uitziet. GOA's moeten gewoon hun werk kunnen doen zonder te vrezen voor hun veiligheid.

Momenteel moeten gemeenten telkens toestemming aan het rijk vragen voor het al dan niet bewapenen van opsporingsambtenaren. Het maakt het er niet gemakkelijker op om maatwerk te leveren. Uit onderzoek blijkt ook dat de politie zich landelijk steeds meer terugtrekt en zich richt op kerntaken. Hierdoor komt er een zwaardere last op de schouders van GOA's te liggen. "Wij zijn heel benieuwd of het college deze ontwikkelingen scherp in beeld heeft en hier ook naar handelt." Het CDA diende deze week de schriftelijke vragen bij het college in.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.