22 oktober 2018

Tegen Noordzeepassage als locatie voor Kennis- en Cultuurcentrum

Donderdagavond 18 oktober heeft de raad unaniem besloten om tegen de Noordzeepassage als locatie voor het nieuwe Kennis-en Cultuurcentrum te stemmen. Ook het CDA voelde zich hiertoe genoodzaakt. De door de raad vastgestelde kaders bleken te ver buiten bereik.

In het debat heeft fractievoorzitter en woordvoerder op dit dossier Barend Tensen benadrukt dat het CDA altijd een warm voorstander is geweest van een kennis- en cultuurcentrum. Tensen: Met 240.000 bezoekers per jaar blijft de bibliotheek een publiekstrekker. Een toekomstgerichte bibliotheek vraagt echter om een andere locatie en meer ruimte. Bij filmavonden of lezingen van auteurs staan de deelnemers vanwege de drukte tegen de boekhekken aangedrukt. De functie die de andere beoogde partners, de Muziekschool, de Volksuniversiteit K&O en de cultuurtak van het Welzijnskwartier voor de Katwijkse samenleving vervullen, vinden wij een belangrijke. Enkele van deze partners zijn zelfstandig kwetsbaar en juist in samenhang met de rest zou veel meer maatschappelijk rendement ontstaan.

Nog steeds zien wij dit als een mooie kans. Ook om te voorzien in de behoefte aan plekken voor ontmoeting en talentontwikkeling op creatief vlak. Thema's die in de discussies rond de maatschappelijke agenda, waarin bewoners enthousiast hebben meegedaan, steeds terugkeren. Tensen: "Een toekomstbestendig Katwijk biedt voorzieningen tot zelfontplooiing voor zijn jeugd. Leert hen in een vruchtbare samenwerking tussen school en bibliotheek over beginselen als burgerschap en vrijheid en gaat de strijd aan met de hardnekkige laaggeletterdheid in onze gemeente." Positief was het CDA ook over de transformatie van het winkelgebied naar een meer maatschappelijke functie. De Noordzeepassage had daarin kunnen voorzien.

Tegelijkertijd zijn er heel duidelijk kaders gesteld. Hier is door het college altijd open over gecommuniceerd en hier was ook altijd een meerderheid voor in de gemeenteraad. De instemming van de Vereniging van Eigenaren was een duidelijke ontbindende voorwaarde. Nu er geen uitzicht op instemming is en ook uitstel zal leiden tot extra kosten lijkt dat kader van de gemeenteraad niet meer haalbaar. De bouwkosten zijn gedurende het proces voortdurend een punt van zorg geweest. Tot nu leken ze behapbaar en de risico's niet af te wijken van projecten van vergelijkbare omvang. Daarbij zijn er uitgebreide voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder een ruim genomen post onvoorziene kosten. Nu recente berichtgeving uitwijst dat bouwkosten razendsnel stijgen, raakt een ander kader uit zicht, namelijk die van het taakstellende budget.

Het CDA blijft onverminderd positief over de toegevoegde waarde van een Kennis en Cultuurcentrum voor de gemeente en acht het huidige aanbod hierin gezien de duidelijke behoefte aan ontmoeting, verbinding en verwondering onvoldoende. Tensen: "Gelukkig denkt een meerderheid in de raad er ook zo over en met die gedachte treden we de toekomstige discussies rond dit onderwerp constructief tegemoet."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.