16 april 2019

CDA: Ultieme poging om bushalte vlakbij De Zwanenburg te behouden

De CDA-fractie heeft zich de laatste weken met bijzondere inspanning ingezet voor het behoud van de bushalte aan de Tramstraat in Katwijk aan Zee. Er was namelijk grote onrust ontstaan over het voornemen om, vanwege de komst van R-net, de bushalte aan de Tramstraat te laten vervallen. Dit kwamen raadsleden Irene van der Plas en Barend Tensen te weten na een goed gesprek met het bestuur van de Algemene Ouderen Bond Katwijk. Veel ouderen maken namelijk gebruik van deze halte en zij moeten in de toekomst uitwijken naar halte Centrum (bij het Noordeinde) of halte Marktplein.

Ouderen én jongeren
Het mag dan om pakweg 300 meter gaan, met een rollator is dit een hele onderneming. Zeker als je vanuit de Parledam ook nog omhoog moet. Reden te meer voor het CDA om aan de hand van schriftelijke vragen bij het college te informeren wat de mogelijkheden zijn om de ouderen tegemoet te komen. Van der Plas: "Als je als gemeente de ambitie hebt om eenzaamheid te bestrijden, om mensen actief te houden en zelfredzaam te laten zijn, als je ouderen wilt ondersteunen en inzet op levensloopbestendige wijken, dan vraagt dat om goede voorzieningen waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van onze samenleving." Ook jongeren roerden zich in de discussie. Tensen: "We kregen via social media ook reacties van jongeren en starters die veelvuldig van de halte gebruik maken. Velen van hen nemen hun intrek in de nieuwe wijk aan het Prins Hendrikkanaal en maken regelmatig gebruik van deze halte om naar school in Leiden of met de trein richting werk in bijvoorbeeld Den Haag te trekken."

Als je als gemeente de ambitie hebt om eenzaamheid te bestrijden, om mensen actief te houden en zelfredzaam te laten zijn, als je ouderen wilt ondersteunen en inzet op levensloopbestendige wijken, dan vraagt dat om goede voorzieningen waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit van onze samenleving.

Maatschappelijke onrust
Het college beriep zich in de beantwoording op de vragen in eerste instantie op procedures: afspraken met vervoersmaatschappij Arriva en de provincie Zuid Holland over R-Net liggen vast. Het zou "niet wenselijk" zijn om nu nog wijzigingen aan te brengen. Het CDA begrijpt dat de afspraken met R-Net van belang zijn. Met R-Net krijgt Katwijk onder meer de beschikking over beter uitgeruste haltes en bussen. Wanneer er, zoals nu het geval is, aantoonbare maatschappelijke onrust ontstaat, vindt het CDA dat het college naar de zorgen van mensen moet luisteren en bereid moet zijn om te kijken wat er eventueel nog mogelijk is.

In gesprek met de provincie
Van der Plas: "Maatwerk voor ouderen gaat verder dan een dekkingsnorm van 500 meter tussen haltes hanteren." Een veelgehoorde en hopelijk haalbare tussenoplossing is het verschuiven van de beoogde bushalte Noordeinde richting dienstencentrum De Zwanenburg. Inmiddels is duidelijk dat wethouders Nagtegaal en Van Starkenburg samen met de ouderenbond hiertoe een ultieme poging bij de provincie willen wagen. Nu is het hopen op een goede afloop.

Maatwerk voor ouderen gaat verder dan een dekkingsnorm van 500 meter tussen haltes hanteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.