12 oktober 2018

CDA: Vandalisme bij sportverenigingen in Katwijk snel op de agenda

Enige tijd geleden stelde het CDA samen met de ChristenUnie vragen aan het college over het toenemende vandalisme op Sportpark de Middelmors, de thuishaven van Rijnsburgse Boys. De club had nadrukkelijk de wens uitgesproken een permanente beheerder te huisvesten in de boven de kantine gelegen ruimte die nu leegstaat. Een mooi staaltje eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid om dit initiatief te nemen, volgens het CDA. Helaas ziet het college te weinig dringende redenen om het bestemmingsplan hiervoor te wijzigen. Daarnaast wordt gevreesd dat niet aan landelijke en lokale regelgeving zoals milieunormen kan worden voldaan en worden veiligheidsrisico's voor de bewoner aangevoerd.

Fractievoorzitter Barend Tensen: "Het moet een keer afgelopen zijn."

"Een gemiste kans", aldus fractievoorzitter Barend Tensen, "maar we hebben wel de indruk dat het besef leeft dat hier iets aan gedaan moet worden. Jonge sportertjes moeten gewoon veilig kunnen trainen en niet geconfronteerd worden met glasscherven, vernielingen en restanten van drugsgebruik die de groep hangjongeren met enige regelmaat op de velden achterlaat." De inspanningen van het CDA en de ChristenUnie zijn overigens niet voor niets geweest. Tensen: "De afgelopen maanden werd ons duidelijk dat het een breder probleem betreft: naast korfbalvereniging Madjoe en de Rijnsburgse IJsclub hebben meerdere verenigingen in Katwijk aangegeven last van vandalisme te ondervinden. Wij, en hopelijk meerdere partijen in de raad, zijn dan ook vast van plan om het spoedig op de raadsagenda te zetten en de andere verenigingen ook de kans te geven hun zorgen te uiten. Het moet een keer afgelopen zijn."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.